CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “TRẦN TRUNG ĐẠO”

Xuyên tạc sự thật lịch sử để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam là chiêu trò được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ưa thích thường xuyên sử dụng. Gần đây, trên trang “Doithoaionline”, kẻ tự xưng Trần Trung Đạo tán phát tài liệu rất nhảm nhí có tựa đề: “Nếu Việt Nam không có Đảng Cộng sản”. Qua đây cho thấy Trần Trung Đạo hiểu biết rất lơ mơ, ấu trĩ về lịch sử Việt Nam khi cho rằng: “Nếu không có Đảng CS, cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam do Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu…Hoàng Hoa Thám lãnh đạo chắc chắn cuối cùng sẽ thắng thực dân Pháp”. Hơn nữa, Trần Trung Đạo cố ý tuyên truyền cho chủ nghĩa đa nguyên, “Việt Nam có nhiều chính đảng như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt, Dân xã Đảng…tất cả đều mang mục đích xây dựng một chế độ cộng hòa đa nguyên phong phú hơn bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á”.

Read more