TIN GÌ “BÁNH VẼ”!

Đúng vào dịp tổ chức công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu như: “Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn” (!); “chỉ có công  đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động (!)…

Có thể thấy, “miếng bánh vẽ” do các thế lực thù địch, phản động vẽ ra là hết sức thâm độc, nham hiểm. Đây thực chất là âm mưu nhằm hạ thấp vai trò của công đoàn, từng bước hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu những người công nhân, lao động không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh, sẽ dẫn đến mắc mưu kẻ xấu, bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.…

Read more