Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Nói xấu, hạ bệ nguyên thủ, lãnh tụ Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam đã trở thành một nghề của các thế lực phản động, thù địch – những kẻ ngoài cuộc, ngồi rỗi, “thích hóng, chõ” nhằm mục đích gây rối, phá hoại uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nguyên Anh là một kẻ như vậy! Trên trang “Quyenduocbiet”, Y đã đăng tải bài viết chứa đựng những lời lẽ miệt thị, không những phủ nhận công lao, mà còn cố tình hạ thấp, bôi nhọ hình ảnh, uy tín của Bác Hồ. Bởi vậy, cần đấu tranh tren cơ sở khẳng định vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhân dân Việt Nam tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác, là thể hiện sự tri ân, đúng với đạo lý của truyền thống văn hóa của dân tộc. Tôn vinh, đề cao đạo đức, phẩm chất văn hóa của người có công, các anh hùng dân tộc là truyền thống của hầu hết các dân tộc trên thế giới, từ cổ đại cho đến hiện nay.…

Read more