Không thể phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia và không thể một sơm một chiều có thể ngăn chặn , giải quyết triệt để. Với Việt Nam, giữa lúc quyết tâm chính trị, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đang lên cao và đạt được nhiều kết quả tích cực, thì những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị lại lợi dụng vấn đề này để chống phá. Trên trang “doithoaionline, Phạm Đình Bá đã đăng bài viết xuyên tạc rằng: “đảng viên thường được bảo vệ bằng nhiều cách, muốn truy tố người là đảng viên thì phải hỏi ý kiến hay xin phép đảng” và “thực chất của chống tham nhũng là định hình của một nhóm quyền lực…”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm, kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more