HIỂU RÕ ĐỂ KHÔNG MẮC MƯU THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Với sự phát triển của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố các vụ án liên quan đến một số cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đã đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo vụ việc, chúng rêu rao rằng: “Đảng đang rối ren vì tham nhũng, tiêu cực”. Có thể thấy chiêu trò này của bọn chúng là hết sức nham hiểm, thâm độc; mục đích nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những năm gần đây, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên rơi vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.…

Read more