Bác bỏ luận điệu lợi dụng hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xây dựng đất nước phồn vinh trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục điên cuồng chống phá. Chúng lợi dụng sự yếu kém về nhận thức chính trị, vi phạm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời gian qua để vơ đũa cả nắm, xuyên tạc “Đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn là những con sâu mọt, tha hóa, suy thoái, tham nhũng”. Đây là luận điệu sai trái, hết sức phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên chúng ta cần phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm vừa qua, Đảng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. …

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more

LUẬN VỀ KẺ SĨ NGÀY XƯA VÀ “KẺ SĨ” NGÀY NAY

Nói tới kẻ sĩ là nói tới những người có văn hóa và nhân cách ở trình độ cao; kẻ sĩ là người học cao, hiểu rộng. Chữ cũng có bóng dáng đầu tiên của học trò, nhưng mục đích ở cuối chặng đường học hành lại là làm quan. Tóm lại, chữ phản ánh một hành trình gồm nhiều chặng, từ lúc đi học đến khi làm quan.

Từ xa xưa, giới trí thức, những người học cao hiểu rộng, có chí khí được nhân dân vinh danh là kẻ sĩ. Danh xưng kẻ sĩ, ngoài ý nghĩa đề cao đạo học và nhân tài, còn là sự gửi gắm, hy vọng, đặt ra yêu cầu cao về nhân cách, cốt cách người quân tử, dù cạm bẫy, cám dỗ thế nào cũng phải luôn giữ lòng ngay thẳng, tôn trọng, đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, ngày xưa vẫn có kẻ sĩ thuộc hạng “dài lưng tốn vải”, hữu danh vô thực, thường được gọi là “sinh đồ ba quan” mà Phan Huy Chú đã than phiền: “Từ khi kẻ nịnh thần đề nghị đổi phép thi, hạng sinh đồ ba quan đầy cả trong thiên hạ.…

Read more

Ngày Thương binh liệt sĩ – Truyền thống hiếu nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) – ngày cả nước thể hiện sự biết ơn và tình cảm sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, chiến đấu, hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công là truyền thống hiếu nghĩa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; thể hiện lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Việt Nam là một đất nước anh hùng!…

Read more

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của thương binh, liệt sỹ và người có công với đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước bằng mọi thủ đoạn xảo trá đã xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người có công nhằm kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Thay vì đồng lòng, ủng hộ các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với sự hy sinh, đóng góp của những thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.…

Read more

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN LÀ VINH DỰ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

“Uống nước nhớ nguồn” vừa là đạo lý vừa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những ngày tháng 7 này, chúng ta lại hướng về lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và hàng triệu người vẫn còn mang trên mình những vết thương vì đã bỏ lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường. Họ trở thành những tượng đài bất tử, những huyền thoại trong lòng những người đang sống. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng.…

Read more

Đằng sau mưu đồ xuyên tạc giá trị truyền thống dân tộc của Trần Hùng

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã kết tinh các giá trị: Chủ nghĩa yêu nước với ý chí bất khuất, tự lực, tự cường; truyền thống đoàn kết, ý thức dân chủ và nhân văn; truyền thống dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, chiến đấu để sinh tồn và phát triển trước thiên nhiên nghiệt ngã và kẻ thù xâm lược hung bạo. Các giá trị truyền thống đó được lưu truyền qua các thế hệ, là sức mạnh và động lực của dân tộc bước qua những khó khăn thử thách, đạp lên “những con sóng dữ” để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ và nhân văn.…

Read more

Đừng tự biến mình thành kẻ vong ân, bội nghĩa

Gần đây, trên trang “baotiengdan” có bài viết “Ngày Thương binh Liệt sĩ: Một sự thật không được nói tới” của Nguyễn Đình Cống. Bài viết thể hiện tính chất phản động, thù địch rất rõ ràng khi ông ta cho rằng: “bản chất sự hy sinh của thương binh liệt sĩ có mục đích là nhằm củng cố sự toàn trị của Đảng Cộng sản” và rằng Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ chỉ là “thủ đoạn ngụy biện bản chất của sự hy sinh”.

Nhắc đến Nguyễn Đình Cống có lẽ nhiều người Việt Nam biết đến, nhất là các thế hệ sinh viên Trường Đại học xây dựng, vì ông ta từng là một Nhà giáo trong ngành xây dựng. Ông ta được sinh ra trong gia đình có công với cách mạng, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.…

Read more

ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo.…

Read more

Phê phán quan điểm của Đỗ Kim Thêm “Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”

Mới đây, Đỗ Kim Thêm đăng bài trên “Baotiengdan” với tiêu đề “Bàn về khái niệm “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”. Y cho rằng: Nhìn chung, khái niệm NNPQXHCN có các điểm nghịch lý chủ yếu: Đảng đứng trên và đứng ngoài Hiến pháp và luật pháp để điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước; Hiến pháp là một bản sao nghị quyết của Đảng”. Đây là luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; phủ nhận, xuyên tạc, bóp méo những thành tựu to lớn của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước, xã hội và nhân dân ta thực hiện công cuộc xây dựng đất nước.

Như chúng ta đã biết, trong cơ cấu tổ chức và nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị ở Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý và nhân dân Việt Nam làm chủ.…

Read more