Không thể phủ nhận thành quả công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Mới đây, trên trang “Thoibao. de”, đã tán phát bài viết: “Đảng và tham nhũng là hai mặt của đồng tiền” của Thu Phương. Bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc trắng trợn nhằm phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thời gian qua. Đây thực chất chỉ là chiêu trò chống phá kiểu “bình mới rượu cũ” của số đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Bởi vậy, chúng ta cần cảnh giác, nhận rõ và chủ động đấu tranh, bác bỏ các luận điệu đó.

Với dã tâm của kẻ cơ hội chính trị, Thu Phương cho rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ như giã tràng xe cát”.

Read more