Luận điệu lạc lõng của Tưởng Năng Tiến về giáo dục Việt Nam

Những ngày qua, trong khi cả nước ta đang hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới thì vẫn còn những trái tim “lạc nhịp”, cố tình phớt lờ thực tế giáo dục của Việt Nam, ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu về giáo dục mà nước ta đã đạt được trong những năm qua. Trong bài viết “Vũng lầy Giáo dục”, với cái nhìn phiến diện, đầy ác ý và mang tính thù hận, Tưởng Năng Tiến đã viện dẫn ý kiến của người nọ, người kia để đưa ra những luận điệu sai trái, phản động như “Việt Nam là vũng lầy giáo dục”, “nền giáo dục hiện nay của nước CHXHCNVN đã hết thuốc chữa rồi”; đồng thời kích động tư tưởng bất mãn, chống đối “với ý thức và quyết tâm, chắc chắn, chúng ta sẽ “thoát” bất chấp sự ngăn trở (cùng sức ì) của chế độ hiện hành”.…

Read more