HRW TÁI DIỄN LUẬN ĐIỆU CŨ MÈM

Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì theo Sách trắng về “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” năm 2018 khẳng định, quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống và lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, một dân tộc coi trọng tinh thần hòa hiếu, khoan dung, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn. Những giá trị tạo nên nguồn cội và cơ sở để quyền con người được phát triển ở Việt Nam được kết tinh, hun đúc trong đời sống lao động, phát triển quan hệ với quốc gia khác cũng như từ quá trình đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam nhằm chống ngoại xâm, giành lại cho mình những quyền và tự do cơ bản của con người. Tuy nhiên, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên “Voatiengviet” (VOA) viết về nội dung phỏng vấn của ông PhiI Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW cho rằng “Việt nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn”; tôi thấy ông ta “hồ đồ, nhai đi, nhai lại với những luận điệu cũ mèm sai sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam” bởi:

Thứ nhất, xin được nói với ông PhiI Robertson thế này: Lâu nay, tổ chức theo dõi Nhân quyền (HRW) đã nhiều lần đưa ra những thông tin sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more