Phạm Trần lại diễn trò xuyên tạc

Trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần lại tiếp tục phát tán bài viết chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam với tiêu đề “ai chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo?” Vẫn như bao lần trước, với giọng điệu của tên phản động, lưu manh chính trị, Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc tình hình trong nước, trọng tâm là bôi nhọ phủ nhận vai trò lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn.

Đây là mưu mô chước quỷ của Phạm Trần nhằm bôi nhọ thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sự điên cuồng công kích của Phạm Trần và đồng bọn càng tự bộc lộ bản chất đen tối, sự ảo tưởng, hão huyền đến tột cùng của những kẻ lưu manh chính trị.…

Read more