Cảnh giác trước luận điệu sai trái đòi xóa bỏ điều 331 trong bộ luật hình sự nước ta

An ninh quốc gia Việt Nam hiện nay luôn chịu sự tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài, trong đó có sự chống phá của các thế lực thù địch, chúng lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để vu khống, xuyên tạc Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mới đây, trên đài RFA tổ chức phản động núp dưới bóng Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa KỳHội Anh em Dân chủ đã đưa ra nhiều yêu sách phi lý, những lập luận mang tính phản động, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết ở Việt Nam, chúng phê phán và cho rằng: “…Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do hội họp….”, cùng với đó chúng đưa ra yêu sách “… gỡ bỏ tất cả những điều luật đó ở trong Bộ luật Hình sự và thay thế vào đó là những điều luật bảo vệ những quyền con người cơ bản của công dân…”.

Read more