Phê phán Luật An ninh mạng của Việt Nam là đang tiếp tay cho cái xấu, cái ác

Việc Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên không gian mạng. Ấy vậy mà các lực lượng phản động lại ra sức xuyên tạc, vu cáo rằng Luật An ninh mạng quá khắt khe, nội dung của luật là vi phạm nhân quyền… Trong bài “Chủ quyền không gian mạng đang bị người cộng sản độc quyền”, với lối suy nghĩ lệch lạc, Hoài Nguyễn cố tình vu cáo Luật An ninh mạng của Việt Nam “là quá khắt khe”, “hạn chế quyền con người”, do đó “không cần tới Luật An ninh mạng”… Đây là những luận điệu sai trái hòng cản trở quá trình thực hiện Luật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more