Thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam là điều không thể phủ nhận

Tại Việt Nam, các thế lực thù địch áp dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động lập pháp cũng là một trong những mục tiêu mà các đối tượng này hướng tới nhằm phá hoại, phủ nhận thành quả xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Mới đây nhất, trang “Luatkhoa” đã đăng tải bài viết “Phản biện ngày Pháp luật Việt Nam”, của Nguyễn Đình Cống – y rêu rao rằng: “Quốc hội làm sai quy trình xây dựng luật”, chỉ là “luật rừng”… Đây là những luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam, cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Cần phải nhận thức rõ rằng, lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam.…

Read more