THAM NHŨNG LÀ VẤN NẠN CỦA MỌI XÃ HỘI

Mới đây trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu đăng bài viết của VietTuSaiGon với tiêu đề “Các ông Củi” cho rằng “lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhen lên được hơn 3 năm và đang tiếp tục cháy không ngừng nghỉ”. Ý muốn nói tham nhũng ở nước ta nhiều, và chưa biết đến bao giờ mới hết.

Xin có đôi điều với VietTuSaiGon như thế này. Tham nhũng là hiện tượng kinh tế – xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước. Các quốc gia có các điều kiện về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế khác nhau thì bản chất, hiện tượng tham nhũng cũng khác nhau. Không có một nhà nước, chính phủ nào trên thế giới không có tham nhũng. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp của mọi cấp, mọi ngành và toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cũng như của mỗi người dân, đã đạt nhiều thành tựu to lớn, được người dân đồng tình ủng hộ, được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, góp phần từng bước làm trong sạch các tổ chức của Đảng, bộ máy của Nhà nước, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more