Vạch trần thủ đoạn “bất tuân dân sự” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Gần đây, để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên “bất tuân dân sự”. “Bất tuân dân sự” thể hiện tư tưởng cực đoan, “vô chính phủ”, đang được lợi dụng gắn với cái gọi là “xã hội dân sự” để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một thủ đoạn nguy hiểm núp bóng “dân sự”  

Thuật ngữ “bất tuân dân sự” bắt nguồn lần đầu tiên trong tập tiểu luận của tác giả người Mỹ Henry David Thoreau với tiêu đề “dân sự bất hợp tác” viết vào tháng 5/1849. Thực chất đây là quan điểm cực đoan, “vô chính phủ” của một kẻ vốn là phạm nhân (H.D. Thoreau viết tập tiểu luận này nhằm biện minh cho việc ông ta phải ngồi tù ở bang Massachusetts vì tội không đóng thuế).…

Read more