“Tự do báo chí” không phải là tự do vô tổ chức

Mới đây trên trang “Voatiengviet”, Lê Quốc Quân lại tiếp tục rêu rao bài viết: “Uy tín Đảng cao hơn tương lai đất nước”. Y cho rằng “cần phải có tự do báo chí” và đồng thời ra sức xuyên tạc vấn đề này, nhằm thao túng dư luận, gây rối loạn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Y cố tình quên rằng việc bảo đảm mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời được triển khai thực hiện trong thực tế. Cần khẳng định ngay rằng, những thông tin mà Bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2023 của RSF đưa ra mà Lê Quốc Quân dẫn chứng là không khách quan, không đúng thực tế với tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.…

Read more