VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ “LẬT SỬ” CỦA CÁT LINH

Mới đây, trên trang “Rfavietnam”  kẻ có bút danh Cát Linh đăng tải bài viết 49 năm sau ngày 30/4/1975 qua cái nhìn của người trẻ. Cát Linh cố tình bóp méo sự thật lịch sử với luận điệu xuyên tạc, qua cái gọi là “cái nhìn của người trẻ” bằng cách dẫn lời của Sỹ Bình, Sao Mai, Nguyễn Khang …nào đó, rồi chủ quan cho là nhận thức, quan điểm của thế hệ trẻ ngày nay. Theo Cát Linh, “30 tháng 4 là ngày buồn của dân tộc Việt Nam. Là một ngày gọi là thấm máu, nhuộm máu quê hương. Là Tháng Tư đen”. “Là một ngày đen tối, ngày đáng buồn”. Nguy hiểm hơn Cát Linh còn cho rằng: “Cộng sản Bắc Việt đã vào cướp, giết đất quê hương của người Miền Nam” và không chấp nhận 30/4 là Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, “vì không thể nào một thằng nghèo đi giải phóng một thằng giàu”

Đây là mưu đồ “lật sử” hết sức thâm độc, nguy hiểm của Cát Linh với thủ đoạn “ném đá giấu tay”- mượn danh các bạn trẻ phát ngôn mà cũng không ai kiểm chứng cái gọi là “bạn trẻ phát ngôn” ấy.…

Read more

“Bổn cũ soạn lại” của các thế lực thù địch

Hàng năm, mỗi dịp đất nước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì các tổ chức phản động, các phần tử cực đoan chính trị lại rêu rao những luận điệu cũ rích, lạc hậu, nhưng với tần suất chống phá ngày một gia tăng, nhất là trên không gian mạng. Mục đích của chúng nhằm kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng chứng là gần đây ngày 14/4/2024, trên trang mạng “VoatiengvietThiện Ý, đã phát tán bài viết có tựa đề: “Quốc hận, hận ai, hận cái gì, hận để làm gì”, bài viết đã đưa các luồng thông tin sai trái không đúng sự thật lịch sử, nhằm xuyên tạc phủ nhận chiến thắng vĩ đại 30-4, khi cho rằng “30-4 là ngày quốc hận”, “Tháng tư đen”, “cuộc nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”…

Chúng còn xây dựng các công cụ thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng thủ thuật để nâng khống số người tham gia nhằm tạo niềm tin cho người đọc, chúng mượn danh các bạn trẻ để bình luận, đưa ra các quan điểm trái chiều nhằm nhiễu loạn thông tin…cần phải khẳng định rằng:

Thứ nhất, những luận điệu mà các tổ chức phản động, kẻ cơ hội chính trị rêu rao hàng năm vào dịp này đều là những luận điệu sai trái phản động được thể hiện lại bằng hình thức khác để phù hợp hơn với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội.…

Read more

TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LUÔN ĐẶT DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

Tôn giáo du nhập, hình thành ở Việt Nam từ rất sớm, được người dân đón nhận bởi những giá trị nhân văn mà tôn giáo mang lại phù hợp với đạo lý, văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Trải qua chiều dài lịch sử dân tộc, tôn giáo luôn gắn kết chặt chẽ, đồng hành cùng dân tộc, biểu hiện rõ nét nhất là các giá trị đạo đức, văn hóa. Việt Nam đã công bố Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”, minh bạch hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thành tựu bảo đảm quyền tự do tôn giáo ở nước ta trong thời gian qua. Như vậy, khẳng định rằng, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và được thể chế hóa bằng Hiến pháp, pháp luật.…

Read more

VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG CỦA TRẦN GIA PHỤNG

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Trần Gia Phụng đã đăng bài viết tựa đề “Đảng Cộng sản và Đảng Lao động” với nội dung mang tính xuyên tạc quá trình cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong hoạt động thành lập Đảng. Mục đích cuối cùng là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng khi quy kết rằng: “Cộng sản hay Lao động, hay tên gì đi nữa, mà vẫn theo chủ nghĩa cộng sản thì cũng thế mà thôi”, rằng “chủ nghĩa cộng sản là tội ác nhân loại” thì Đảng Cộng sản Việt Nam “còn gì mà bám víu”…Đây chính là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, là sự xuyên tạc, suy diễn mang ý đồ xấu, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more

Cần hiểu đúng về “cộng đồng chia sẻ tương lai”

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc gần đây nhất được công bố sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023. Trong tuyên bố này, hai bên đã nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, đề cập đến việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.

Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nội dung, bản chất của Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc, hòng chia rẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, hạ thấp uy tín,vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Trong bài Viết “Việt Nam tiến đến tương lai với một la bàn chệch hướng”, đăng trên các trang mạng xã hội, với góc nhìn chủ quan, phiến diện, lối suy diễn lệch lạc, ác ý, Alexander L.…

Read more

RFA LẠI LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 94 năm qua, văn hóa Việt Nam đã trở thành động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hòng phủ nhận thực tế đó, mới đây RFA đã đăng bài viết “Văn hóa do Đảng lãnh đạo có là nhu cầu văn hóa của dân?”. Nội dung bài viết truyền bá, kích động phần tử cực đoan, phản động lưu vong tiếp tục đấu tranh hòng xóa bỏ đi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong bài viết, RFA đã trích dẫn một số nhận định của Nguyễn Ngọc Già, đối tượng bị Tòa Án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn xuyên tạc Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây là văn bản luật lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tác động sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trách nhiệm, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; được thảo luận, cho ý kiến tại 4 kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân.…

Read more

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG VÀ TỪNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Tham nhũng được xác định là một trong những nguy cơ, thách thức đe dọa đến vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn có thái độ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như các tệ nạn và tiêu cực xã hội khác. Gần đây, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quyết liệt trong triển khai phòng, chống tham nhũng. Nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ; tiến độ thanh tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Mới đây, trên nhiều trang mạng phản động, Nguyễn Huyền đã đăng bài viết “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và những lỗ hổng” với nội dung xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tác giả đã suy diễn rằng, có nhiều “lỗ hổng” trong thực hiện nguyên tắc này trên thực tế như: “cá nhân người đứng đầu hoặc nhóm thiểu số quyền lực lấn át tập thể”, rằng việc thảo luận, biểu quyết trong Đảng chỉ là “theo ý định có sẵn”“những ý kiến thuộc về thiểu số sẽ bị loại bỏ hoặc ngăn chặn” … Đây là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, mang ý đồ chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần thấy rằng:

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã phát tán bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc đào thải”. Và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, phe cánh, tham nhũng” … Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ, bởi:

1.

Read more