Cần hiểu đúng về “cộng đồng chia sẻ tương lai”

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc gần đây nhất được công bố sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023. Trong tuyên bố này, hai bên đã nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, đề cập đến việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.

Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nội dung, bản chất của Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc, hòng chia rẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, hạ thấp uy tín,vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế. Trong bài Viết “Việt Nam tiến đến tương lai với một la bàn chệch hướng”, đăng trên các trang mạng xã hội, với góc nhìn chủ quan, phiến diện, lối suy diễn lệch lạc, ác ý, Alexander L.…

Read more