PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN TUẤN

Vừa qua, trên mạng internet, Nguyễn Văn Tuấn đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tại sao khó có thể  tự hào là người Việt Nam” với những luận điệu xuyên tạc mang tính chủ quan, phiến diện. Hắn đưa ra những nhận định cảm tính, thiếu khách quan rằng Việt Nam có “Truyền thống và văn hóa nghèo nàn & thiếu bản sắc tích cực” và “thất bại về kinh tế”. Thực chất đây là những luận điệu xiên xẹo, phiến diện với âm mưu phủ nhận nền văn hóa, thành quả nền kinh tế sau gần 40 năm đổi mới, từ đó làm suy giảm niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam. Do đó, cần phải nhận thức đúng về bản sắc nền văn hóa mới và những thành quả đáng tự hào của nền kinh tế Việt Nam; là cơ sở để vạch trần những luận điệu sai trái của những phân tử phản động như Nguyễn Văn Tuấn.…

Read more