GÓC NHÌN MÉO MÓ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM CỦA JOSHUA KULANTZICK

Gần đây, trên trang “Vietnamthoibao” Joshua Kulantzick có bài viết cho rằng: Việt Nam “ngày càng rạn nứt và tham nhũng” nguyên nhân là do một đảng lãnh đạo và mục đích của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhằm “đấu đá trong nội bộ đảng”. Thực tiễn cho thấy:

Thứ nhất, tệ tham nhũng ở Việt Nam hiện nay không phải ngày càng tăng lên và cũng không phải do một đảng lãnh đạo, bởi lẽ:

Tham nhũng là vấn nạn mang tính toàn cầu, xuất hiện và tồn tại ở các nước trên thế giới, không phụ thuộc vào thể chế chính trị (Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iraq. Syria, Somalia…), vì thế, mới có sự tồn tại của tổ chức Minh bạch thế giới (TI) và hoạt động xếp hạng hàng năm về chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của tổ chức này.…

Read more