KHÔNG THỂ BÔI NHỌ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là chiến thắng, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, của các nước Đông Dương và niềm tự hào của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Sáng 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Thế nhưng, trên một số trang mạng xã hội phản động xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của nhân dân Việt Nam. Những luận điệu tráo trở xuyên tạc lịch sử Việt Nam xuất hiện ở một số trang báo, trang mạng quen thuộc, như: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, VOA, BBC News, Tin tức Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Channel… Các thế lực thù địch tiếp tục đưa ra thông tin, luận điệu sai trái, cố tình, bóp méo, phủ nhận sự thật về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.…

Read more