HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Xuyên tạc, vu khống nhằm bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch. Vẫn cách làm cũ, hoặc là lộng giả thành ngôn của mấy nhà “khoa học” bán linh hồn cho quỷ; hoặc chửi đổng, cắn càn của mấy tay “bí từ”, “ít chữ” lại “chăm chỉ” trích dẫn “thâm ý” của mấy nhà “khoa học” kia. Mới đây “Kỳ Cốc Tử” đã thể hiện đúng bản chất “bí từ”, “ít chữ” qua bài “Những cái “tài” của HCM” đăng trên mạng xã hội. Bài viết không có gì mới, bọn chúng chỉ nhai đi nhai lại nội dung cũ rích.

“Hồ Chí Minh không phải là tác giả tập Ngục Trung Nhật Ký”. Riêng vấn đề này chúng tôi đã có bài viết rất cụ thể trên trang blog “Nhanvanviet.com” (https://nhanvanviet.com/ho-chi-minh/chu-tich-ho-chi-minh-bac-dai-tri-dai-nhan-dai-dung/

Read more