BBC KHÔNG THỂ “ĐÁNH ĐỒNG” VÀ “VƠ ĐŨA CẢ NẮM”

Lợi dụng vi phạm của một số cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao bị xử lý kỉ luật và xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng, bộ máy Nhà nước, số đối tượng phản động, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ta. Với những lời lẽ “xỏ xiên” chúng cho rằng, công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất chỉ là, “phân chia quyền lực”, là “phe cánh”, là “đấu đá nội bộ”…Với những giọng điệu ấy, trên trang “Bbctiengviet”, ai đó đã lấy bút danh là BBC để đăng bài viết: Đảng Cộng sản Việt nam: công tác nhân sự thất bại?. Nội dung bài viết liệt kê số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trong những năm gần đây, rồi đi đến kết luận một cách chủ quan, thiếu hiểu biết rằng: Công tác nhân sự Đảng “thất bại”?,…

Read more