Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Ngày 22/4/2024, như thường lệ, Mỹ tiếp tục lặp lại “điệp khúc nhân quyền” về Việt Nam trong một báo cáo dài 59 trang, được chia thành 7 phần, đánh giá tình hình nhân quyền năm 2023. Nhân sự kiện này, đài VOA đã tán phát bài viết “Ngoại giao Mỹ: Việt Nam đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia” trên trang mạng “Voatiengviet”. Núp bóng đằng sau bản báo cáo với những lập luận theo kiểu “bình mới, rượu cũ”, VOA đã đưa ra những nhận xét, đánh giá sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc về việc thực hiện quyền con người tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế chúng ta thấy:

1. Đó vẫn là điệp khúc đánh giá sai lệch về nhân quyền ở Việt Nam

Mở đầu bài viết, đài VOA đã viện dẫn bản báo cáo nhân quyền 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 22 tháng 4 năm 2024.…

Read more