CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA 13

Mới đây trên trang mạng “BaotiengdanLê Văn Đoành đăng bài viết: Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 bế mạc vào buổi sáng 18/5/2024, nhưng dư âm “hậu trường” hội nghị vẫn còn đó những dư luận xôn xao; hội nghị không “thành công tốt đẹp” nhiều nội dung không thể thực hiện được… với luận điệu hết sức phản động, chủ quan, không có cơ sở, y cho rằng: “Tại hội nghị trung ương 9 tranh cãi gay gắt, để đi vào ngõ cụt”, “không bổ sung được thành viên Ban Bí thư, không giới thiệu được nhân sự để đưa ra Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh”, “tờ trình xin ý kiến Trung ương về Danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đã bị ách”…Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu hết sức phản động mang tính áp đặt; những luận điệu trên là sự xuyên tạc, bóp méo kết quả Hội nghị Trung ương 9; là âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta.…

Read more