NHỮNG LUẬN ĐIỆU LẠC LÕNG, SAI TRÁI VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA 13

Vừa qua, trên trang mạng “Thongluan-rdgGió Bấc đăng bài viết:“Bộ Chính trị sứt mẻ, Chính phủ xộc xệch, Quốc hội chông chênh”;“Cuộc đấu đá bất phân thắng bại ở đấu trường hội nghị Trung ương 9”. Đây là những luận điệu lạc lõng, sai trái đi ngược lại tâm nguyện, niềm vui, sự phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; các thế lực thù địch, phản động và “những kẻ theo đuôi”, nhất là những phần tử cơ hội, bất mãn, bất đồng chính kiến, thiếu thiện chí, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã trắng trợn xuyên tạc sự kiện chính trị trọng đại này. Chúng đã tỏ rõ thái độ, hành vi sai trái, phát ngôn, viết tin, bài, dàn dựng các video clip có nội dung xấu, độc và tán phát các tài liệu phản động để xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng.…

Read more