PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “4 KHÔNG” CỦA VIỆT NAM

Gần đây, trên trang “bixit” đối tượng Nguyễn Thế Phương đã đăng bài “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển”, trong bài viết chúng tiếp tục công kích, xuyên tạc chính sách quốc phòng “4 không” của Việt nam và cho rằng “…Việt Nam đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để đạt mục tiêu trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh và hiện đại vào năm 2030. Sách trắng quốc phòng năm 2019 nhấn mạnh việc hiện đại hóa một số quân binh chủng then chốt, trong đó có Hải quân và Không quân đi đầu (không đề cập đến lục quân)”“…Quân đội Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền để phát triển khả năng răn đe trên biển, chống lại các chiến thuật vùng xám của Trung Quốc và tăng cường khả năng phòng thủ trên đất liền?”

Read more