SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA PHẠM TRẦN

Vừa qua trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần tán phát bài viết có tít đề: TẠI SAO TRÍ THỨC VIỆT KIỀU KHÔNG VỀ GIÚP VIỆT NAM? Bằng thái độ hằn học, thâm thù cùng giọng điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn: “Lý do Việt Nam chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác”. Lý do trí thức hải ngoại không về giúp Việt Nam là vì “bị trù dập và đàn áp liên tục”; là do “tình trạng tham nhũng tràn lan trong Chính quyền và trong đảng” và do “chủ trương chính sách của Đảng CSVN tiếp tục chai lỳ kiên định thứ Chủ nghĩa đã lỗi thời” ...  Không khó để nhận ra mục đích đen tối của Phạm Trần, thực chất đây là luận điệu xuyên tạc nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.…

Read more