Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Trần Đông A

Mới đây, Trần Đông A đăng trên trang “Hung-viet” với tiêu đề Sau tuyên thệ của Tô Lâm, ‘cuộc chiến cung đình’ có đảo chiều?. Nội dung của bài viết với nhiều lời lẽ nhằm xuyên tạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII của Đảng, cho rằng phơi bày một sự thật là TW9 vừa qua đã vỡ trận!”, “Vấn đề nhân sự cấp cao xưa nay phần lớn bàn trong BCT là song, chỉ đưa ra Trung ương để bỏ phiếu lấy lệ (ít khi nào TW chống lại BCT)” “hệ lụy của việc ‘để trống’ hai vị trí trong BCT sẽ kéo dài cuộc đấu đá giữa ‘các lãnh đạo chủ chốt’ chưa biết đến bao lâu”. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, với mục đích nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more