Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trần Hiếu Chân

Vừa qua, trên trang “rfatiengviet”, Trần Hiếu Chân đăng tải bài viết: “Trung ương 9 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội: ‘Con quay búng sẵn trên trời…’”. Bài viết đã xuyên tạc công tác nhân sự tại Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15.

Bài viết xuyên tạc việc Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mang tính “nửa kín nửa hở”, là “cuộc giao tranh khốc liệt” giữa các phe nhóm, cho rằng, đây chỉ là “kịch bản” như “con quay búng sẵn trên trời”, các vị trí đã được “định đoạt sẵn” hay “không thể tự mình quyết định kết cục của định mệnh”. Luận điệu trên là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, với mục đích nham hiểm, nhằm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.…

Read more