Thiện Ý – Gã phản động ảo tưởng

Thay vì cứ mãi chìm đắm trong u mê hận thù cộng sản, ngày đêm chống phá nước nhà để rồi rơi vào hoang tưởng, Thiện Ý và những người như ông ta hãy mau mau tỉnh ngộ. Vẫn chưa bao giờ là muộn để ông và những kẻ lầm đường, lạc lối kịp thời hối cải, làm những điều có ích cho dân, cho nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi phồn vinh, vững bền. Read more

Thiện Tùng – Ác giả, ác báo

Đào Văn Tùng, một người từng đứng trong hàng ngũ cách mạng, vì không được thỏa mãn cái tôi ích kỷ, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, đã biến chất trở thành một kẻ phản động, hại nước hại dân. Chữ “thiện” trong cái tên Thiện Tùng mà ông tâm niệm, đã bị chính ông phủ nhận đi bởi những việc ác giả, ác báo mà ông và đồng bọn đang làm hiện nay. Read more

Quy kết, vu khống, chống Đảng – Nguyễn Tiến Trung có mắt sáng như mù

Nguyễn Tiến Trung tự mình phác họa ra bối cảnh chính trị ở Việt Nam nói chung, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng một bức tranh ảm đạm, u tối. Suy cho cùng, ý đồ sâu xa chính là Trung muốn kêu gọi nhân dân loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, lớn hơn nữa là thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Read more

Sự “thảm bại” của các nhà lý luận thuộc nhóm “nhai lại”

Anh Đài Có thể nói, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã là một phần không thể thiếu trong suốt chiều dài lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các học giả tư sản và những kẻ cơ hội chủ nghĩa hôm nay, hoặc nên từ bỏ ý định, hoặc hãy tìm một cách nào đó thuyết phục hơn, thay vì những “xảo biện” cùn mòn, luẩn quẩn, bế tắc như thế này. Nó chẳng khác nào là cách phơi bày sự thảm bại của lý luận phi vô sản trước tượng đài vững chãi, vinh quang của chủ nghĩa Mác - Lênin Read more

Phiên bản mới cho ngã rẽ chính trị ở Việt Nam của gã tiến sĩ luật học “nửa mùa”

Cái gọi là “cách mạng bất bạo động cho Việt Nam” thực chất là sự cổ vũ, tuyên truyền cho âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch mưu toan xóa bỏ chế độ xã hội ưu việt mà Việt Nam đang xây dựng, và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những lập luận về một cuộc cách mạng bất bạo động của gã Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ dường như đang cố tình tuyên truyền cho ngã rẽ chính trị của Việt Nam theo hướng khác. Gã đã nhầm! Vì với những thành tựu mà Việt Nam đạt được và thực mà các cuộc cách mạng mà gã đưa ra càng chứng tỏ Việt Nam không cần “Một cuộc cách mạng bất bạo động” Read more