Lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Trọng Mai

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với phát ngôn tùy tiện, vô trách nhiệm muốn nói gì thì nói. Tự do ngôn luận phải gắn với trách nhiệm công dân, lợi ích cộng đồng và phải phù hợp với những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. Điều này thì chắc Nguyễn Trọng Mai đã quá hiểu? Còn nếu như ông cố “quy chụp” cho cái gọi là vi phạm “tự do ngôn luận” thì ông đích thực là người vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước. Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Hữu Long

Trần Hữu Long không chỉ âm mưu bôi nhọ nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn tìm cách hạ bệ hình tượng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Âm mưu đó thật đê hèn và nham hiểm, đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của Trần Hữu Long. Read more

Con cá và cái “cần câu” dân chủ của Trần Trung Đạo

Con cá chỉ là hiện tượng của vấn đề, còn bản chất của vấn đề ở đây lại chính là mưu đồ chính trị chống Đảng, chống Nhà nước, kích động, xúi giục biểu tình làm “cách mạng cá” để lật đổ chế độ Cộng sản. Nếu như Trần Trung Đạo là một người yêu nước thực sự thì có lẽ việc ông nên làm là hướng về đồng bào, cùng đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất chứ không phải là bội nhọ, nói xấu Đảng, Chính quyền và kích động nhân dân chống đối. Một âm mưu thật đê hèn và bẩn thỉu. Read more

Thiện Ý nhưng hành vi ác

Nếu là người có lương tri, nhân tính, đau cùng nỗi đau của đồng bào, có trách nhiệm với vận mệnh dân tộc thì ắt hẳn Thiện Ý không kêu gọi theo kiểu “cõng rắn cắn gà nhà” như Nguyễn Ánh đã từng làm. Bản chất của kẻ chống đối chính trị, thâm thù cách mạng đến đây đã hiện nguyên hình. Read more