CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954

Triệt để lợi dụng những dịp kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước ta để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, là một trong những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch thời gian qua. Mới đây, trên trang “Baotiengdan”, Đỗ Kim Thêm đã lợi dụng dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Campuchia được ký kết (20/7/1954 – 20/7/2024) xuyên tạc, cho rằng: Kết quả Hiệp định Giơnevơ là một cách thu xếp quyền lợi của các cường quốc có ít nhiều quan hệ với Việt Nam và không phản ảnh thực tế chính trị và quân sự của Việt Nam. Việt Minh chiến thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng tại bàn Hội nghị Giơnevơ không chiếm ưu thế tuyệt đối mà chỉ tham gia để cùng tranh giành quyền lực.…

Read more

BÁC BỎ NHỮNG NHẬN ĐỊNH THIẾU KHÁCH QUAN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Lợi dụng vấn đề tôn giáo gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước là một trong những phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang đẩy mạnh ở nước ta. Mới đây, trên trang “thongluan-rdp”, Phạm Trần viết bài: “Tự do theo định hướng thì đâu phải là tự do!”, lợi dụng nội dung trong báo cáo tháng 5/2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa kỳ, Y cho rằng: Tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2023 “không có gì thay đổi” so với năm 2022 trong khi chính quyền sử dụng Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ công nhận. Đây là nhận định thiếu khách quan, không đúng sự thật về thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.…

Read more

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LÀ HOÀN TOÀN DÚNG ĐẮN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một “cuộc chiến” rất cam go với nhiều khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề này để bóp méo, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Gần đây trên trang “Baotiengdan”, bút danh Vượng Lưu có bài viết: “Tham nhũng và chống tham nhũng: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!”, bài viết cho rằng: khi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sửa đổi hết nghị quyết này, đến ban hành nghị quyết khác nhưng tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng”. Thực chất, đây là một luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ nhận quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, tham nhũng là những “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, đã được Đảng ta nhận định và chỉ ra từ khi mới thành lập Đảng.…

Read more

Luận điệu giả nhân, giả nghĩa của Nguyễn Quang A

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam” có bài viết: “Quốc hội và Hội đồng nhân dân giám sát, làm sao để không chỉ là hình thức” của  Nguyễn Quang A cho rằng “ở Việt Nam Quốc hội không làm được vai trò giám sát… Quốc hội cũng không đủ chuyên môn để giám sát”. Đây là một nhận định đầy suy diễn với luận điệu giả nhân, giả nghĩa nhằm mục đích xuyên tạc, hạ thấp vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam.

1. Cùng với chức năng lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hiến pháp năm 2013 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 đã quy định và thể hiện rõ về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm cửa cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG SUY DIỄN SAI TRÁI, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Lợi dụng việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp ngày 21/3/2024, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trên một số trang mạng xã hội có nhiều bài viết suy diễn sai trái, xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó phải kể đến bài viết của Chánh Thành với tiêu đề: “6 năm 8 đời chủ tịch nước: một đảng nhưng nhiều phái” đăng trên trang “Vietnamthoibao. Y cho rằng: “Nhà nước Cộng sản Việt Nam trước đây vẫn được tuyên truyền là ổn định với thể chế đơn nguyên, không tranh cử.

Read more

Vạch trần luận điệu chống phá cách mạng việt nam của Lê Quốc Quân

Gần đây, trên trang “Voatiengviet”, bút danh Lê Quốc Quân có các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Đơn cử, trong bài viết “Bàn thêm về ‘mô hình Đảng trị’ hiện nay”, Lê Quốc Quân đưa ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc Đảng làm ra luật pháp, thực hiện luật pháp và Đảng giải thích luật pháp… Sau đó Đảng chỉ đạo cho các đại biểu Quốc hội ban hành pháp luật để cai trị dân chúng”. Luận điệu sai trái này của Lê Quốc Quân cần phải được vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

1. Mỗi quốc gia đều có thể chế chính trị riêng, thể chế chính trị ở Việt Nam là thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.…

Read more

BỔN CŨ SOẠN LẠI CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Lợi dụng những khuyết điểm, sai lầm của cá nhân, tổ chức rồi thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc, tiến đến phủ nhận công cuộc phòng, chống tham nhũng đã và đang là một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động. Điển hình trên Facebook: Đài Á châu tự do, bút danh Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: “Nhìn lại cái gọi là “Chống tham nhũng”, y cho rằng: “Công cuộc chống tham nhũng mà đảng CSVN đã hò hét mấy chục năm qua với biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu con số và qua đó, người dân thấy biết bao tài nguyên, tiền của, tài sản của nhân dân đã bị đám cướp này biển thủ”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái đã được Nguyễn Hữu Vinh nhai lại nhiều lần, mục đích bóp méo sự thật, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.…

Read more

NHẬN ĐỊNH SAI TRÁI CỦA RFA VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) Ở VIỆT NAM

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Tuy nhiên, lợi dụng tự do, dân chủ, một số phần tử cơ hội chính trị, phản động đã đưa ra những nhận định sai trái khi cho rằng: “Những người soạn luật đều là những cán bộ của nhà nước và là những người quản lý đất đai; Họ soạn luật chỉ nhằm có lợi cho chính quyền, cho những người quản lý đất đai thôi, quyền lợi của người dân kể như không được lưu tâm tới”Họ ép người dân rồi bắt người dân phải thí đất, giao đất vô lý, trái với pháp luật”. Đây là những nhận định vô căn cứ và hoàn toàn sai trái. Bởi vì:

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.…

Read more

Phạm Trần – Kẻ xuyên tạc trắng trợn công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Trong thời gian qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, thực chất, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng quốc tế vào sự nghiêm minh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Tuy nhiên, với bản chất của một kẻ “bồi bút” thường xuyên chống phá cách mạng Việt Nam, trên trang “Vietbao” Phạm Trần có bài viết “Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng quyền lực ở Việt Nam”. Trong bài viết, Y xuyên tạc rằng: “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ”. Y đã đánh tráo khái niệm và bịa đặt rằng: Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam chưa được đẩy lùi “nên một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”..

Read more

Nguyên Anh lại giở trò chống phá

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet bút danh Nguyên Anh lại tuyên truyền, xuyên tạc rằng: “Việt Nam lại năn nỉ xin công nhận nền kinh tế thị trường đầu voi đuôi chuột!”, “trong lý thuyết cộng sản không có nền kinh tế thị trường, cái được gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là do bịa ra”… Thực chất đây là luận điệu sai trái và phản động chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bởi vì:

1. Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Moscone, San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 với sự tham dự của khoảng 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và trường đại học trong khu vực.…

Read more