LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN HUYỀN

Xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội là một trong những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang “Doithoaionline”, bút danh Nguyễn Huyền đã cố tình đăng bài xuyên tạc “năng lực của Tổng bí thư suốt gần 3 nhiệm kỳ đã không thuyết phục được cho yêu cầu “Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng”. Đây là luận điệu phản động, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gây mất niềm tin của nhân dân vào Tổng Bí thư và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Trước hết Nguyễn Huyền cần biết rằng: Đối với mỗi đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào, đều phải tiến hành lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những chiêu trò, trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang Doithoaionline, bút danh Phạm Trần đăng bài “Ai giao quyền lãnh đạo cho Đảng CSVN?”, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo là phản dân chủ vì dân chưa bao giờ bỏ phiếu giao quyền cai trị cho Đảng; “lịch sử nào” đã chọn Đảng thay dân? Nói cách khác là Đảng của ai và đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam”. Thực chất mưu đồ chính trị của Phạm Trần và đồng bọn của y là nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, nên cần phải đấu tranh bác bỏ:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.
Read more

Bác bỏ quan điểm phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực, như trên trang “Vietnamthoibao”, với bút danh Phạm Đình Bá đăng bài “Xung đột và huyền thoại trong “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Y đã dẫn giải bài viết của Nguyễn Hữu Đổng lập luận cho rằng: “mô hình kinh tế nầy là giả tạo, nhất là việc đảng có thể dùng chủ nghĩa xã hội để định hướng kinh tế thị trường… như thế là trái với quy luật khách quan, rất cần phải được loại bỏ khỏi hiến pháp”. Thực chất đây là một luận điểm chống phá với mưu đồ hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính tất yếu khách quan trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Nhận diện mưu đồ chống phá của Thuyên Hoa

Đọc những trang đầu của bài viết “Làm Chủ tịch nước là làm gì?”, của bút danh Thuyên Hoa, đăng trên baoquocdan, nhiều người dễ lầm tưởng đó chỉ là những góp ý bình thường. Tuy nhiên, thực chất đây là một bài viết với mưu đồ, ẩn ý sâu xa nhằm gây mất đoàn kết, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang.

Trong bài viết, Thuyên Hoa đã diễn giải nhiều nội dung thiếu khách quan và không có cơ sở khoa học, Y cho rằng: “Các đời Tổng bí thư, rồi cả người lãnh đạo Quân đội lẫn lãnh đạo Công an đều thống nhất và kiên quyết rằng sự chỉ đạo, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân phải thuộc về Đảng… thế thì quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước nằm ở đâu?”.…

Read more

Sự ngộ nhận của Triệu Tử Long

Trên trang Vietnamthoibao bút danh Triệu Tử Long đăng bài Điều 4 Hiến pháp và sự cần kíp của Tòa Bảo hiến!”, Y ngộ nhận cho rằng “Vì ủng hộ Điều 4, Hiến pháp 2013 nên cần kíp có Tòa Bảo hiến để bảo vệ sự liêm chính của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò cũ của Y và đồng bọn, nhằm mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, nói đến cơ chế bảo hiến, hay tòa bảo hiến. Trên thế giới có nhiều mô hình bảo hiến, đơn cử như: Mô hình bảo hiến phi tập trung, là mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp đều có chức năng và thẩm quyền giám sát tính hợp hiến. Mô hình bảo hiến kiểu Pháp, ở mô hình này, chỉ được giám sát tính hợp hiến của văn bản được phê chuẩn bởi nghị viện nhưng chưa được ban hành bởi tổng thống.…

Read more

Nguyên Anh – Kẻ ngộ nhận

Mới đây, trên trang Quyenduocbiet, bút danh Nguyên Anh đã đăng bàiMột cái đảng hèn hạ, bế tắc! với nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó được nhận diện, bởi vì:

1. Đọc nội dung bài viết cho thấy, Nguyên Anh đã đưa ra những nhận định thiếu cơ sở học khi cho rằng: Nền “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” chỉ là một giải pháp vá víu, cóp nhặt cho qua những giai đoạn khó khăn của đảng”.

Xin thưa với Nguyên Anh rằng: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ lực lượng sản xuất thấp, hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại, cho nên nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau.…

Read more

Nguyễn Đình Cống – Kẻ xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Gần đây, trên trang Baotiengdan bút danh Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Nguy hiểm cho ai?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y là những lời lẽ xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Cống, với mưu đồ chính trị đen tối, Y đã cố tình xuyên tạc, cho rằng “Lãnh đạo Đảng csVN đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái. Cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng”.

Nguyễn Đình Cống nên biết rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược; là tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.…

Read more

Vạch trần âm mưu đen tối của Nguyễn Đình Cống

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Cần rõ ràng hơn sự cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân”. Trong bài viết, Y đã vay mượn lời lẽ của những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” đăng lại nội dung cách đây hằng chục năm, đòi “Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4, Hiến pháp”, nhằm mục đích hướng lái dư luận, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật; là cơ sở pháp lý của hệ thống chính trị để xây dựng hệ thống pháp luật; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ.…

Read more

NHẬN DIỆN CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA NGÔ HUY CƯƠNG

Trên trang “Doithoaionline. com” với bút danh Ngô Huy Cương đã đăng bài viết “Quốc hội và Chính phủ Việt Nam: Quan hệ bữa nay”. Trong bài viết Y cho rằng: “chủ trương “đồng hành” với Chính phủ do Quốc hội khóa này khởi xướng là một chủ trương đi lệch với Cương lĩnh 2011 của Đảng, không phù hợp với Hiến pháp 2013 và trái với nhận thức chung của nhân loại”. Thực chất đây là chiêu trò lợi dụng dân chủ, núp bóng cử tri của Y để xuyên tạc, nhằm hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng, uy tín của Quốc hội, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.…

Read more

Luận điệu hàm hồ của Ngọc Vinh

Mới đây, trên trang “Baotiengdan. com” với bút danh Ngọc Vinh đăng bài viết “Thời đại mất nhân tính”. Nội dung bài viết lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật trong thời gian vừa qua đã và đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý để xuyên tạc, gây hoài nghi, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Y cho rằng: “Nếu có nhân tính, một bệnh viện công của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã không sợ bạn quỵt viện phí của họ. Tình trạng mất nhân tính xảy ra khắp nơi, trong guồng máy của nhà cầm quyền, trong các ngóc ngách khổ sở của đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả phát triển của Việt Nam trong thời gian qua đã hoàn toàn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái đó.…

Read more