Luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền giáo dục và y tế ở Việt Nam của David Thiên Ngọc

Trên trang mạng Danlambao ngày 08.01.2019 có đăng bài viết: “Bức tranh xã hội Việt Nam và đôi điều về tính “nịnh bợ” thời nay” của David Thiên Ngọc. Nội dung bài viết, David Thiên Ngọc đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc phủ nhận nền giáo dục và y tế ở Việt Nam. 1. David Thiên Ngọc xuyên tạc, phủ nhận nền giáo dục ở Việt Nam Trong bài viết, David Thiên Ngọc đưa ra những luận điệu sai trái rằng: Giáo dục của Việt Nam là “giáo dục vô đạo đức”. Y đã lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm trong ngành giáo dục xảy ra trong thời gian gần đây, như chạy điểm, chạy bằng cấp, suy thoái về đạo đức của một số giáo viên

Read more

Luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng của Nguyên Thạch

Nhằm “tung hứng”, cổ súy cho những luận điệu xuyên tạc, phản động của “đồng đảng”. Mới đây, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch có bài viết: “Lũ khỉ và luật rừng”. Trong bài viết Y đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn Luật An ninh mạng của Việt Nam. Luật An ninh mạng của Việt Nam không đi ngược lại trào lưu thế giới Trong bài viết, Nguyên Thạch đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng: “Luật An ninh mạng của Việt Nam đi ngược lại với trào lưu thế giới”. Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng

Read more

Sự xuyên tạc của kẻ phản động Phạm Trần

Vừa qua, trên trang mạng danlambaovn, Phạm Trần có bài viết: “Việt Nam đang chết đuối ở Biển Đông”. Bài viết, đã đưa ra những bình luận thiếu khách quan, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật khi cho rằng chúng ta, “suy nhược, phục tùng” trong xử lý, giải quyết vấn đề Biển Đông. Thực chất, đây là những luận điệu phản động, xuyên tạc của Phạm Trần nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền với mục đích tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bởi: Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên

Read more