ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “CHÍNH TRỊ VIỆT NAM XÁO ĐỘNG”?

Vừa qua trên trang mạng “Bbctiengviet” đăng bài viết: “chính trị Việt Nam xáo động”, với luận điệu hết sức phản động, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “chiến dịch “đốt lò” của Việt Nam không giải quyết được cốt lõi vấn đề”, “nỗ lực chống tham nhũng đang gây ra tình trạng tê liệt chính trị” “chỉ có thay đổi hệ thống chính trị mới giải quyết hiệu quả được nạn tham nhũng”… Đây là những luận điệu sai trái, lạc lõng, mục đích nhằm phủ nhận thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam.

1. Khẳng định rằng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay được xem là vấn đề “nóng”, đã “trở thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Mới đây trên trang mạng phản động Boxitvn.com, Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Việt Nam vẫn nặng xây dựng Nhà nước Đảng quyền”, từ đó đã làm cho: “Đảng yếu, Nhà nước non kém, Đảng không phát huy được chức năng vốn có của mình, Nhà nước rơi vào tình trạng thụ động, quan liêu, xa rời thực tế, quyền lợi của Nhân dân trở thành hình thức”… Phải khẳng định, đây là những luận điểm hết sức sai trái, phản động, suyên tạc sự thật, nhằm tách Đảng ra khỏi Nhà nước, làm lẫn lộn chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của Nhà nước, sâu xa hơn là chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Về mặt lý luận, ở Việt Nam, Đảng cầm quyền là để chỉ vai trò của Đảng ta khi đã giành được chính quyền, lãnh đạo chính quyền, thông qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân để lãnh đạo toàn xã hội.…

Read more

LUẬN ĐIỆU HÀM HỒ CỦA PHẠM NHẬT BÌNH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM

Mới đây trên trang mạng phản động Viettan.org có bài viết “CSVN lại nhắc đến xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; với cách lập luận thiếu căn cứ, tự biện, không có cơ sở khoa học và đầy tính mâu thuẫn Phạm Nhật Bình cho rằng: “xây dựng nhà nước pháp quyền là mục tiêu của hầu hết các quốc gia kém phát triển”,xây dựng nhà nước pháp quyền còn được gắn cái đuôi xã hội chủ nghĩa cho khác với mọi người”, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa một hình thức không hề tồn tại trên thực tế mà chỉ là ảo tưởng”, hay như: “đẩy mạnh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không khác nào đem pháp luật vùi xuống bùn nhơ” “Việt Nam đang cai trị bằng luật rừng hay luật Đảng”… Phải khẳng định rằng, đây là những luận điểm hết sức sai trái, phản động, xuyên tạc sự thật, phản ánh không đúng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; sâu xa hơn là chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.…

Read more

Sự nhìn nhận méo mó, không đúng về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của Việt Nam

Tiếp tục thực hiện các chiêu trò chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian gần đây, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài viết của những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng những sai phạm của một số tổ chức, cá nhân liên quan đến kit xét nghiệm Covid-19 để xuyên tạc, bóp méo sự thật đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta. Sâu xa hơn là chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với những luận điệu hết sức phi lý như:“Nói chính phủ để dân sống chết mặc bây giữa lúc dịch bùng phát cao điểm là không sai chút nào”; “người ta chết trong đau đớn, thiếu dưỡng khí…thiếu sự chia sẻ và chết trong kỳ thị, xa lánh của đồng loại, đồng bào, chết trong sự hoang mang, tuyệt vọng”.

Read more

Cảnh giác với chiêu trò: “Phủ nhận thành quả cách mạng” của các thế lực thù địch!

Để có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới đất nước, không thể không nhắc đến sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, để bôi nhọ và hạ thấp thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, các thế lực thù địch đã cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, nhất là những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chúng tập trung công kích, xuyên tạc cái gọi là thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự mình khen mình”, chứ thực chất là không có thật.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò “Thừa nước đục thả câu” của các thế lực thù địch!

1. Tiếp tục thực hiện các chiêu trò như: “mượn gió bẻ măng, “thừa nước đục thả câu” để chống phá cách mạng Việt Nam. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài viết lợi dụng những sai phạm của một số tổ chức, cá nhân liên quan đến nâng giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á để tung tin thất thiệt, võ đoán thiếu căn cứ gây hoang mang trong dư luận, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta. Sâu xa hơn là chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ đoàn kết dân tộc và hướng lái sự phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa.

2. Khách quan nhìn lại toàn bộ quá trình phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta sẽ thấy, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyễn Tiến Dân

Hiện nay cái tên Nguyễn Tiến Dân không còn lạ lẫm với cư dân mạng cũng như độc giả trong và ngoài nước. Đích thị đây là một kẻ “cơ hội chính trị”, chuyên “bồi bút” cho các thế lực thù địch, phản động bằng những bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mới đây, Y có bài viết: “Nhân thánh lễ tạ ơn, nghĩ về cái sự ngược đời: đảng bắt dân phải ơn đảng”. Trong bài viết, Nguyễn Tiến Dân đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô chứng, lấy một vài hiện tượng đơn lẻ để làm căn cứ rồi quy chụp, phủ nhận tính cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như công lao của Đảng đối với nhân dân, dân tộc.

Với tâm địa thù hận Nguyễn Tiến Dân đưa ra một số luận điệu: “Chúng ta khao khát có được độc lập, nhưng Đảng đã dùng thuốc độc, là Chủ nghĩa Mác – Lênin để giúp chúng ta giải khát.

Read more

Bổn cũ soạn lại của Thanh Ngọc

Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận để bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò thường xuyên được áp dụng của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị. Bài viết: “Chính quyền có thể bỏ tù Báo sạch, nhưng không thể ngăn cản người dân biểu đạt lương tâm” (Nếu ai đó vì thực hành quyền tự do biểu đạt mà bị bỏ tù, bạn hãy vinh danh họ) đăng trên luatkhoa.org của Thanh Ngọc là một ví dụ điển hình.

Mới đây, TAND huyện Thới Lai (Cần Thơ) tuyên phạt các bị cáo là thành viên nhóm “Báo Sạch” tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” Thanh Ngọc đã xuyên tạc khi cho rằng: “Bản án này là một sự sỉ nhục không chỉ với 5 người bị kết án mà còn với tất cả những ai ủng hộ chính quyền này” hay “Báo sạch chắc chắn là nỗi khiếp sợ của những quan chức nhà nước” và “Khi quan chức sai phạm, bạn không được phép chỉ trách, phản đối mà chỉ được góp ý, sử dụng câu chữ nhẹ nhàng”… rồi quy kết cho rằng: “Chính quyền Việt Nam làm thui chột lương tâm của chúng ta bằng cách đe dọa, trấn áp, bịt miệng những ai dám lên tiếng trì trích nhà nước Từ đó, kích động, lôi kéo người dân bằng những mĩ từ như: “Tự do biểu đạt là quyền thể hiện lương tâm con người”, “ Bạn không cần phải đứng ra lập một tờ báo, bạn có thể chọn trở thành độc giả của những tờ báo độc lập… nếu bạn không thể chia sẻ công khai, hãy chia sẻ hoặc kể bài viết đó cho người thân của mình” rồi “Ủng hộ báo chí độc lập, thực hành quyền tự do biểu đạt là con đường duy nhất để xây dựng một xã hội đáng sống”…

Thực tiễn, hoàn toàn không phải như vậy.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò “mượn gió bẻ măng” của Trung Điền

1. Bấy lâu nay những chiêu trò như “mượn gió bẻ măng, “đục nước béo cò” đã được các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài viết lợi dụng công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của Việt Nam để tung tin thất thiệt, võ đoán thiếu căn cứ gây hoang mang trong dư luận, làm rối loạn tình hình, cố tình không thừa nhận những thành quả trong phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam mà Trung Điền là một ví dụ. Trong bài viết “Sáu sai lầm của nước CSNV trong phòng, chống đại dịch Covid-19” y cho rằng: “Việt Nam chống dịch thành công là nhờ may mắn”, tình trạng cách ly tập trung tạo thành lây nhiễm chéo, xét nghiệm đại trà gây tốn kém, không cần thiết”, “chỉ thị trái ngược không minh bạch” Rồi quy kết: “Toàn bộ hệ thống chính trị vào công tác phòng chống dịch thiếu trách nhiệm, vô cảm”, “không coi mạng sống và an lành của người dân là quan trọng”… Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.…

Read more

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận thân thế, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.Khi một tư tưởng xuất hiện, tồn tại và phát triển, tự thân nó là một cuộc đấu tranh để tự khẳng định nó; và tranh đấu với các tư tưởng khác, dù muốn hay không, dưới muôn ngàn hình thức, quy mô, tính chất và mức độ, là quy luật sinh tồn của tư tưởng, đó là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn; sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với mỗi thời kỳ cách mạng; tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đó mãi sống với chúng ta vì nó đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, được kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng, ngày càng tỏa sáng, chiếm lĩnh trái tim, khối óc chẳng những của hàng triệu, hàng triệu con người Việt Nam, mà còn là của cả bạn bè quốc tế, Những giá trị tư tưởng của Người mãi mãi là chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.…

Read more