Cảnh giác với các luận điệu phản động, xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng

Sau khi Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bế mạc thì trên trang mạng xã hội xuất hiện một loạt bài viết xuyên tạc về kết quả của Hội nghị; trong đó có bài viết với tiêu đề “Hai kỳ hội nghị, một sự thất bại” của kẻ có danh xưng là “Bạch Hoàn”. Trong bài viết y đã cố tình xuyên tạc việc chống tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ của Đảng nhằm tạo ra dư luận trái chiều, nhận thức sai lệch về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

 Thứ nhất, bài viết xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng qua việc xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh.

Thực tế không đúng như các luận điểm xuyên tạc của Bạch Hoàn về công tác cán bộ của Đảng thời gian qua.… Đọc tiếp

Read more

Lại thêm một âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xuyên tạc sự thật, lịch sử của nước ta

Gần đây, trên trang mạng xã hội, xuất hiện bài viết của kẻ xưng danh là “Cánh Dù lộng gió” đã xuyên tạc sự thật, lịch sử với tiêu đề “Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai”. Toàn bộ bài viết, y tự suy diễn với nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc và đưa ra những nhận xét, kết luận không đúng sự thật về quá trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự xuyên tạc, bịa đặt này cần phải được đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi chính phủ Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của bọn thực dân, đế quốc, do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc

Hiện nay, trên một số trang mạng xuất hiện một số bài viết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng ta, về vấn đề dân chủ… nhằm tạo ra sự hoài nghi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Trong một số bài viết đó, có bài viết với tiêu đề “Dân Thân Hơn Nữa, Quyết Liệt Hơn Nữa” của một số kẻ có danh xưng là “Nhóm Bà Đầm Xòe”.

Thứ nhất, bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận quá trình đổi mới và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Chúng cho rằng chế độ ở nước ta hiện nay không thể kéo dài quá năm 2020. Thực chất của luận điệu này là phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc sự thật của Hải Âu

Sau khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thì trên trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết xuyên tạc sự việc, trong đó có bài viết với tiêu đề “Khi Trịnh Xuân Thanh “tự thú” , CSVN được và mất gì” của kẻ có danh xưng là “Hải Âu”. Bài viết của y đã cố tình suy diễn, xuyên tạc, nhằm tạo dư luận trái chiều để nhận thức sai lệch không đúng sự thật về sự việc.

1. Bài viết xuyên tạc rằng: Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức chứ không phải về nước tự thú. Sự thật không phải như vậy, tháng 9/2016, sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.… Đọc tiếp

Read more

Ngô Nhật Đăng lộ rõ bộ mặt phản động

Trên mạng xã hội, Ngô Nhật Đăng đã viết sai sự thật, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong bài viết “Bản chất của toàn trị và cuộc đấu tranh giữa sự thật và dối trá”. Toàn bộ bài viết của Ngô Nhật Đăng là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, ca tụng nền dân chủ tư bản, xuyên tạc thực hiện dân chủ ở Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định dân chủ ở Việt Nam được hiến định trong Hiến pháp và Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng đắn trên thực tế. Bản chất của dân chủ là bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Trần Thảo – kẻ “cuồng” điên chống phá cách mạng

Gần đây, trên trang mạng xã hội có đăng bài viết của Trần Thảo với tiêu đề: “Viết cho những người cuồng đảng cuồng “Bác”. Bài viết của Trần Thảo đều là những nội dung bịa đặt, xuyên tạc, không có thật sau đó đưa ra những nhận định rất phản động. Mục đích của bài viết nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín tiến tới phủ nhận những công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Trước hết, không thể phủ nhận được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, đã đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp công nhân và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với âm mưu “mượn gió, bẻ măng” của các thế lực thù địch

Gần đây, một số kẻ xấu lợi dụng hiện tượng giá thịt lợn rớt giá ở nước ta để tung lên mạng những bài viết với giọng điệu cố tình xuyên tạc sai sự thật, thổi phồng sự việc. Bài viết: “Ý kiến: khủng hoảng nông nghiệp toàn diện: nếu ngày đó không giết địa chủ” của một nhóm người trong “Hội anh em dân chủ” là một dạng bài như thế. Bài viết đã suy diễn chủ quan sẽ có một sự khủng hoảng nông nghiệp toàn diện ở nước ta trong thời gian tới, qua đó họ đã “mượn gió, bẻ măng” để xuyên tạc cải cách ruộng đất năm 1954, ca ngợi tầng lớp địa chủ phong kiến nhằm cổ súy sở hữu tư nhân về đất đai, đề cao vai trò của địa chủ phong kiến trong phát triển nền nông nghiệp phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước ta đối với đất đai hiện nay.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc sự thật, lịch sử của các phần tử phản động!

Gần đây, trên một số trang mạng xuất hiện những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đan Thanh với tựa bài: “Đảng cộng sản – Một tổ chức tội phạm!”. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu phản động xuyên tạc, bịa đặt về các sự kiện lịch sử đã diễn ra trong tiến trình cách mạng Việt Nam; xuyên tạc, suy diễn sai lệch về điều 4 Hiến pháp năm 2013; phủ nhận ý nghĩa, giá trị lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945; xuyên tạc việc chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta hiện nay… Tuy nhiên, những nội dung xuyên tạc của Nguyễn Đan Thanh đưa ra không có gì mới, y vẫn cứ nhai đi nhai lại những luận điệu phản động cũ rích mà các thế lực thù địch đang sử dụng chống Đảng, Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Mai Tú Ân cố tình nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích

Gần đây, trên một số trang mạng lại tiếp tục xuất hiện những luận điệu nhai đi, nhai lại cũ rích về  sự cố ô nhiễm môi trường ở các tỉnh miền Trung. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc, vu khống của Mai Tú Ân với tựa bài: “Formosa, vết thương còn mãi không lành…”. Trong bài viết đó, y đã diễn giải, bịa đặt phi lý, vu khống về sự cố môi trường cũng như quá trình xử lý của Đảng và Nhà nước ta. Tuy vậy, y không thể phủ nhận được sự thật: Sự cố ô nhiễm môi trường do Công ty Formosa gây ra đến nay đã được Đảng và Nhà nước ta xử lý hợp tình, hợp lý, nhân dân đã được đền bù thiệt hại và yên tâm tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống.… Đọc tiếp

Read more

Sự kệch cỡm, ngô ngê của Lê Dủ Chân

Luận điệu xuyên tạc, nói sai sự thật nhằm phủ nhận và hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta là của Lê Dủ Chân. Y viết bài: “Quốc hội nước CHXHCNVN – Kẻ ăn lương của dân mạo danh dân làm việc phản dân”. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, ngô ngê, Bởi vì:

Thứ nhất, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân đã được hiến định trong Hiến pháp của nước ta. Cách đây hơn 70 năm, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) thành công là dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Trong tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam, ngày 2/3/1946 có ghi: “Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1944745total sites visits.