Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Với những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới ở nước ta, có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay. Vậy mà những kẻ như Donguyen vẫn cố tình xuyên tạc thành tựu đổi mới, cổ súy, kích động nhân dân hòng ảo tưởng thay đổi chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta Read more

Suy diễn, bịa đặt về TPP của Trương Nhân Tuấn là sai lầm

Rõ ràng, những luận điệu trong bài viết Trương Nhân Tuấn đã cố tình xuyên tạc, vu khống về báo chí nước ta và các nội dung của TPP nhằm phủ nhận, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta - chúng ta hãy cảnh giác với những luận điều thâm hiểm này. Read more

Những giọng điệu lạc lõng, lừa bịp

Rõ ràng, việc tìm ra thủ phạm và xử lý Công ty Formosa Hà Tĩnh đã tỏ thái độ rất cương quyết, xử lý nghiêm không loạt trừ cá nhân tổ chức nào. Sự việc đã giải quyết hợp tình, hợp lý, được dư luận quốc tế và trong nước hoan nghênh, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đến nay, nhân dân 4 tỉnh miền Trung đã bước vào ổn định cuộc sống, sản xuất nhưng nhóm người trong “Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận” vẫn theo kiểu “đục nước béo cò”, cố tình xuyên tạc, chính trị hóa vấn đề, bóp méo sự việc, làm lệch hướng dư luận. Read more

Nhờ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta mới có cuộc sống ngày nay

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Lộc Yên là hành động của kẻ phản động, với mưu đồ xấu nhằm chống đối, phủ nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Read more
2194592total sites visits.