Xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam – Trò cũ diễn lại của Le Nguyen

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình dân chủ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Bài viết “Xóa bỏ độc tài Cộng sản là xóa sổ dân chủ bịp bợm của Hồ và Đảng CSVN” đăng trên Danlambao của Le Nguyen mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Le Nguyen cho rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm dân chủ và thực thi dân chủ giả hiệu”. Trên thực tế, dân chủ ở nước ta được thể hiện, mở rộng và có cơ chế để đảm bảo thực thi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là: kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo, tự do ngôn luận…

Dân chủ về kinh tế thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy được quyền tự chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh, có quyền lao động và hưởng thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư… Nhà nước còn có những chính sách thiết thực để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh.… Đọc tiếp

Read more

Bác bỏ hành động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Hùng

Thực tiễn lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, kiên định con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội là trung thành với lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, có cơ sở khoa học, đảm bảo cho nước ta giành được độc lập, thống nhất và vững bước đi lên thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ấy vậy, mà phần tử cơ hội chính trị Nguyễn Hùng vẫn hoài nghi hỏi rằng: “Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn các chữ “Xã hội chủ nghĩa” trong tên nước.Đọc tiếp

Read more

Vạch trần luận điệu “Biểu tình ôn hòa” của Phong Pham

Những ngày gần đây, khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV quyết định lùi thời gian thông qua dự thảo Luật Đặc khu kinh tế vào kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018), lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận dân cư, các phần tử phản động đã ra sức tuyên truyền, thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo sự thật và cấu kết, tổ chức kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn ở một số địa phương.

Trong khi một số phần tử quá khích tham gia biểu tình phá hoại trụ sở chính quyền đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật thì các phần tử cơ hội chính trị vẫn không từ bỏ mục đích ra sức kêu gọi, xúi dục người dân các địa phương đứng lên chống Đảng, phá hoại đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Luật an ninh mạng của Phạm Thanh Nghiên

Với 86,86% đại biểu tán thành, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng. Lợi dụng sự kiện này, Phạm Thanh Nghiên đã tung lên trang mạng Danlambao bài viết: “Luật Giữ mạng cho đảng”, với những luận điệu cho rằng: Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Đảng chứ không vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc, các tổ chức và cá nhân.

Nội dung Luật An ninh mạng và thực tế ở Việt Nam hiện nay, đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu vu khống, xuyên tạc thâm độc mà Y đã đưa ra. Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.… Đọc tiếp

Read more

Chiến lược công tác cán bộ của Hội nghị Trung ương 7 là không thể xuyên tạc

Ngày 12/5/2018, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Lợi dụng sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch đã liên tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, có tính chất xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng sự thật về chiến lược công tác cán bộ của Đảng nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đó là một chiêu trò chính trị cũ mèm, thâm độc của bọn phản động, mà kẻ sốt sắng nhất là Trần Văn, với bài viết: “Cán bộ cấp chiến lược, cho ai và để làm gì?” đăng trên Blog Đài tiếng nói Hoa Kỳ.… Đọc tiếp

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của hội “Nhà Giáo Miền Nam”

Chiến thắng 30/4/1975, là chiến công lẫy lừng của quân và dân ta. Thắng lợi đó đã mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước ta – kỷ nguyên độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự thật lịch sử đó rất rõ ràng và không thể phủ nhận. Cả thế giới hân hoan, chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam. Ấy vậy mà gần đây, trên trang Danlambao, các phần tử phản động lại tung ra bài viết: “Phải gọi đúng tên cho Ngày 30 Tháng tư Năm 1975 và phải thống nhất đất nước đúng cách”. Nội dung bài viết, đã phủ nhận bản chất và ý nghĩa của Chiến thắng 30/4/1975.

Sự thật lịch sử của chiến thắng 30/4/1975 là điều không phải bàn cãi.Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Luận điệu sai trái của Trần Trung Đạo

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ấy vậy mà Trần Trung Đạo lại tung ra bài viết “Nhìn lại chiến tranh Việt nam” đòi “xét lại lịch sử”. Y xuyên tạc rằng: “Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam – Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản”.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh – Tội ác của Hoàng Tất Thắng

Gần đây, trang mạng Danlambao, Hoàng Tất Thắng đã tung lên bài viết: “Dâm loàn và cộng sản”, với nội dung xuyên tạc rằng: Cụ Hồ có rất nhiều vợ, con; không đứng đắn với phụ nữ… nhằm xuyên tạc đời tư, hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tiễn đã minh chứng rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh đời tư để cống hiến trọn đời cho cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới đã được người dân nước Việt suy tôn và nhân loại tiến bộ vinh danh, ca ngợi. Song, Hồ Chí Minh không phải là thánh nhân mà là một con người bằng da, bằng thịt, có gia đình, bè bạn, có tình cảm yêu thương nam nữ… nhưng vì nghĩa lớn, Người đã gác lại lợi ích riêng và tự nguyện cống hiến trọn đời cho cách mạng, hết lòng vì dân, vì nước.… Đọc tiếp

Read more

Dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam: Trò cũ diễn lại của Mạc Văn Trang

Từ trước đến nay, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc thực hiện dân chủ và nhân quyền. Bài viết “Từ chuyện “Quyền trẻ em” nghĩ về chuyện người lớn” đăng trên Báo Tiếng dân của Mạc Văn Trang mới đây là một ví dụ.

Mạc Văn Trang xuyên tạc, Chính phủ Việt Nam không quan tâm thực thi Công ước quốc tế về quyền trẻ em như đã ký kết năm 1989 và phê chuẩn năm 1990.

Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách và phủ nhận sạch trơn những nỗ lực và kết quả thực thi Công ước quyền trẻ em của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong suốt 28 năm qua.… Đọc tiếp

Read more

Tam quyền phân lập – Cái bánh vẽ của Trung Nguyễn

Gần đây, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch đang ráo riết đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật về kết quả xét xử các vụ đại án ở Việt Nam, hòng thực hiện âm mưu tán dương cho cái gọi là “Tam quyền phân lập”, thực chất là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Đó là một chiêu trò chính trị cũ mèm nhưng vô cùng thâm độc của bọn phản động, kẻ sốt sắng nhất trong chuyện này là Trung Nguyễn, với bài viết: “Những kẻ thực thi pháp luật lại là những kẻ chà đạp lên luật pháp”.

Đọc qua bài viết, có thể tưởng là 4 “xây dựng”, nhưng đọc kỹ mới thấy, đó chỉ là cái bánh vẽ, cái bẫy, khiến những ai nhẹ dạ cả tin có thể mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.… Đọc tiếp

Read more
1926950total sites visits.