Nguyên Thạch – một kẻ thù dai nhớ lâu

Mới đây, Nguyên Thạch lại tung lên mạng bài viết: “Que sera, sera – Cái gì đến, sẽ đến” đăng trên trang “Danlambao”. Bài viết thể hiện bản chất xảo trá và phản động của Nguyên Thạch nhằm mục đích phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những luận điệu xảo trá của Nguyên Thạch không thể xuyên tạc được sự thật.

Read more

Chiêu trò bẩn thỉu của Nguyễn Đăng Quang

Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của Nguyễn Đăng Quang về tuyên bố của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và nguồn gốc đất đai, bàn giao, quản lý, sử dụng đất đai ở Đồng Tâm để kết tội chính quyền là một chiêu trò chính trị thâm độc nhằm thay đổi sự thật, hướng lái dư luận, nói xấu chế độ, kích động và phá hoại niềm tin của nhân dân với chính quyền. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, bình tĩnh phân tích khi tiếp nhận thông tin để hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề và có cách hành xử đúng mực, tôn trọng luật pháp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cách giải quyết của Chính quyền, có như vậy vấn đề Đồng Tâm mới được giải quyết triệt để, công tâm và đúng Luật.

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung

Vừa qua nhân chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các thế lực thù địch sôi sục đẩy mạnh hoạt động phá hoại, kẻ sốt sắng nhất là phần tử cơ hội chính trị với bút danh “Nhà giáo Việt Nam”, thể hiện trong bài viết “Việt Nam bị nô lệ Tàu cộng không phải do chủ nghĩa CS, mà do tội bán nước của đảng CSVN” đăng trên Danlambao mới đây

Read more

Trò cũ diễn lại của Phạm Chí Dũng

Dẫu có núp dưới hình thức nào, những kẻ như Phạm Chí Dũng luôn bị nhân dân lao động yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhân dân Việt Nam nhận rõ và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ. Hành động của Phạm Chí Dũng thật sự là hành động lố bịch, trò cũ diễn lại, chẳng lừa gạt được ai.

Read more

Thân phận khác biệt của Trần Nhật Nam

Trần Nhật Nam muốn kích động giới văn nghệ sĩ trong và ngoài Nước chống chính phủ Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với văn hóa, văn học nghệ thuật nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Như thế, chúng ta đã nhìn rõ bản chất “thù hận”, “phản động” của y, đó là những chất liệu tạo ra Trần Nhật Nam “Kẻ mang thân phận khác biệt” trong thời đại ngày nay.

Read more

Xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười Nga – Thói quen của Le Nguyen hay y cần tiền để sống

Năm 2017, nhân loại sẽ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga Trước sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo phủ nhận, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Bài viết “Cách mạng Hoa Kỳ và cách mạng Nga sô” đăng trên Danlambao của Le Nguyen mới đây là một ví dụ.

Read more

“Lộ hàng” trò cũ của Le Nguyen

Trò xuyên tạc sự thật, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền chẳng có gì mới, vẫn là việc làm thường xuyên của các thế lực thù địch. Chúng luôn tìm mọi cách xuyên tạc vấn đề nhân quyền để làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với chế độ, kích động, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống Đảng và Nhà nước ta. Hành động của Le Nguyen thật sự hết sức lố bịch, trò cũ diễn lại, chẳng lừa gạt được ai.

Read more

Diễn kịch, làm hề – một kiểu làm thuê kiếm sống của bọn phản động

Các phần tử phản động âm mưu xúi giục giáo dân lật đổ chế độ ở Việt Nam, đi ngược với lời dăn dạy trong giáo lý của tôn giáo. Nhân dân ta hãy cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, những trò hề, diễn kịch của các phần tử phản động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Read more

Thạch Đạt Lang ngày càng xảo trá

Những “cảm nhận” của Thạch Đạt Lang về lòng tin của nhân dân ta vào Đảng hiện nay là hoàn toàn chủ quan, sai sự thật, một chiêu trò chính trị thâm độc, hòng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa nhân dân ta với Đảng. Chúng ta không bao giờ chấp nhận chiêu trò đó, mà luôn tin theo Đảng, vì Đảng là người đại diện lợi ích cho cả dân tộc, là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Read more
1701308total sites visits.