Nguyễn Ngọc Già rắp tâm phá hoại quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Gần đây trên trang mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Già có bài viết: “Nước Mỹ thật quá đáng”, đã bộc lộ rõ mưu đồ đen tối: xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ; phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng; gây hoài nghi về cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Một là, xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

          Y cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, chỉ tạo điều kiện cho Hoa Kỳ vơ vét nhiều tỷ đô la của Việt Nam. Y cố tình không biết rằng, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ được thực hiện với phương châm “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Điều này, thể hiện tinh thần mong muốn vượt qua những trở ngại từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam và cùng bắt tay mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.…

Read more

Cảnh giác với mưu đồ một mũi tên trúng 2 đích của Trần Gia Phụng

Toàn thể dân tộc Việt Nam tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Dưới sự dẫn dắt của Người và tư tưởng của Người, Ðảng ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thật, không thể phủ nhận.

Thế mà, Trần Gia Phụng với bài viết: “Kế thứ ba của Tôn Tử” đăng trên Danlambao, cố tình xuyên tạc, hạ uy tín của Người.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Dân

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Chiến thắng vĩ đại ấy đã đi vào lịch sử cách đây 45 năm. Trong khoảng thời gian ấy, con cháu của thế hệ chống Mỹ càng thấm thía hơn những mất mát, đau thương, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh làm nên chiến thắng, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975; càng cảm nhận sâu sắc hơn trên mọi phương diện của cuộc kháng chiến và càng thêm tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về dân tộc, nhân dân và Quân đội anh hùng.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Mọi người dân Việt Nam ai cũng biết, ngày 23 tháng 01 năm 2020, khi Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ngay lập tức có những chủ trương cụ thể, chỉ đạo tổ chức khoanh vùng cách ly những khu vực có người nghi nhiễm để tránh lây lan.

Ngày 25 tháng 01, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ đã ra Quyết 170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Tiếp những ngày sau đó, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về phòng chống dịch COVID-19.…

Read more

Mưu đồ đen tối của Nguyễn Đình Cống đằng sau bài “Phản biện vài điều Quy định 214”

Như đã thành thông lệ, mỗi khi nước ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá. Bài viết “Phản biện vài điều về Quy định 214 của Nguyễn Đình Cống trên blog baotiengdan.com, ngày 02/01/2020 không nằm ngoài thông lệ đó. Đọc toàn bộ nội dung bài viết, Dân Phòng thấy rằng, Nguyễn Đình Cống đã lộ rõ mưu đồ đen tối.

Một là, phủ nhận Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý“, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 02/01/2020. Nguyễn Đình Cống cố tình không hiểu rằng: Quyết tâm của Đảng ta là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more

Không thể xuyên tạc tình hình đất nước hiện nay

Như đã thành thông lệ, mỗi khi chuẩn bị Đại hội đảng, các thế lực thù địch lại tăng cường xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Theo đó, ngày 11 tháng 02 năm 2020, trên trang mạng xã hội, Hà Sĩ Phu viết bài: Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước. Hà Sĩ Phu cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước ta đã “trừ khử tất cả những gì là riêng tư, trừ khử mọi sự chênh lệch để thống nhất gom về một mối, thống nhất điều khiển có kế hoạch, do một nhóm tiên phong nghĩ ra. Hậu quả là kìm hãm sự phát triển của trí tuệ, làm cho xã hội chậm tiến, lạc hậu”. Theo Hà Sĩ Phu, “đáng lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ con đường ấy, nhưng vì lợi ích riêng tư nên cố giữ và phải nói dối, ngụy biện để bảo vệ điều phản khoa học của mình”.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của Trần Trung Đạo

Ngày 01 tháng 01 năm 2020, trên tờ baotiengdan, Trần Trung Đạo, viết bài: “Nổ”, xuyên tạc vô căn cứ về những nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một là, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc vô căn cứ những nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Y cho rằng, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, là nổ to nhất. Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: “Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm”. Nổ to hơn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết: “Năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại”. Nổ rất to. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam”, vẫn chỉ là nổ.…

Read more

Sự xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Trần Trung Đạo với bài viết: “Chính sách bế môn tỏa cảng thời Cộng sản” đã xuyên tạc trắng trợn tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Một là, Y xuyên tạc Đảng ta đầu độc giới trẻ bằng chủ nghĩa Mác – Lênin, phản văn minh, phản khoa học và phản tiến bộ. Trần Trung Đạo cố tình không biết rằng, từ khi chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, quanh co phức tạp, nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng phù hợp với quy luật của lịch sử mà không học thuyết nào có thể thay thế được. Trong đó nổi bật nhất là vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, bất công, khỏi mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Trung Nguyễn

Xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang trong xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là âm mưu, thủ đoạn thường dùng của các thế lực thù địch. Bài viết: “Đại biểu của dân do lãnh đạo cộng sản quy hoạch có thể bảo vệ quyền con người cho nhân dân” của Trung Nguyễn, trên https://baotiengdan.com là một trong những luận điệu như thế. Nội dung bài viết, Trung Nguyễn đã xuyên tạc, bịa đặt nhiều vấn đề như: Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi); quy trình tiến hành công tác cán bộ; nền giáo dục Việt Nam và cuối cùng là, xuyên tạc bầu cử ở Việt Nam.

Không thể có chuyện ở Việt Nam bầu cử độc đảng

Cách đây hơn 73 năm, ngày 06 tháng 01 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.…

Read more

Sự xuyên tạc, bịa đặt của Nguyễn Ngọc Già

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, trên https://boxivn.blogspot.com, Nguyễn Ngọc Già viết bài “Việt Nam nguy cấp”. Đọc toàn bộ nội dung bài viết của Nguyễn Ngọc Già, tác giả nhận thấy nổi nên 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đó là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kích động của Nguyễn Ngọc Già nhằm gây nghi ngờ trong xã hội về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Vấn đề thứ hai, Nguyễn Ngọc Già cố tình phủ nhận chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

1. Nguyễn Ngọc Già cho rằng, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam nguy cấp.…

Read more