PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan. com” Đào Tăng Dực có bài viết: “Sự chọn lựa của dân tộc trong thế kỷ 21: Độc tài và bạo lực bên này, dân chủ và sự đồng thuận bên kia”, cho rằng ở Việt Nam Đảng cộng sản đang duy trì chế độ độc tài và bạo lực đối lập với sự lựa chọn dân chủ và đồng thuận của nhân dân. Tại sao Đào Tăng Dực lại lấy cớ độc tài và dân chủ để xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam?

Thứ nhất, phải khẳng định rằng, chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA VÕ NGỌC ÁNH

Vừa qua, trên trang “Boxitvn. Com” Võ Ngọc Ánh có bài viết: Di dân Việt: Chính trị ổn, kinh tế tốt mà sao vẫn phải ra đi cho rằng, người dân chỉ rời bỏ Tổ quốc mình khi chính trị, xã hội bất ổn định và kinh tế nghèo, nàn. Vậy, tại sao Việt Nam là một nước có chế độ chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu của thế giới. Song, người dân lại muốn cho con cái ra nước ngoài lao động, đi du học. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, việc tận dụng vốn, lao động, khoa học, công nghệ giữa các quốc gia để phát triển kinh tế – xã hội là một tất yếu khách quan.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan có bài viết: “Quá trình nhận thức về nhà nước pháp quyền tại Việt Nam từ 1991 đến nay” cho rằng, cần xem xét lại mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với Nhà nước pháp quyền và yêu cầu các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động như các tổ chức xã hội dân sự. Tại sao Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan lại lấy cớ quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền để bàn về chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là chiêu trò bình mới, rượu cũ của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam thừa nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là đảng cầm quyền có nghĩa là đảng lãnh đạo chính quyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng thông qua hiến pháp và pháp luật, bằng cách giới thiệu cán bộ của đảng để dân bầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.…

Read more

MAI QUỐC ẨN XUYÊN TẠC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên Facebook: Hội những người cầm bút can đảm, Mai Quốc Ẩn có bài viết: “Sự tiến hóa của tham nhũng” cho rằng, độ tàn phá của tham nhũng đang tăng khủng khiếp. Trong đó, nguyên nhân chính là quyền giám sát của người dân bị coi nhẹ, cán bộ chẳng thèm tiếp dân. Tại sao, Mai Quốc Ẩn lại lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để kích động người dân, phải chăng đây là chiêu bài lừa gạt mới của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, với phương châm, “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.…

Read more

KHÔNG CHỌN BÊN ĐỂ BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA DÂN TỘC VIỆT NAM

Vừa qua, trên “Voatiengviet”, Cù Huy Hà Vũ có bài viết: “Không chọn bên: Chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh” và cho rằng trong quan hệ đối ngoại Hồ Chí Minh luôn chọn bên. Hiện nay, với chủ trương Việt Nam không chọn bên chẳng khác nào là đang đi ngược lại với đường lối đối ngoại của Hồ Chí Minh và không thể bảo vệ được lợi ích quốc gia, dân tộc. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, tự lực, tự cường đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội song linh hoạt, sáng tạo, mềm dẻo và biết nhân nhượng có nguyên tắc; ngoại giao phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.…

Read more

TÂN PHONG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC

Vừa qua, trên trang phản động của “Viettan” Tân Phong có bài viết: “Não trạng nô lệ của người cộng sản Việt Nam”, cho rằng Việt Nam bỏ phiếu trắng ngày 02/03/2022 tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine vì, Đảng Cộng sản là một băng đảng độc quyền, thủ tiêu dân chủ của nhân dân, tất cả chỉ vì lợi ích của băng đảng được bảo kê bởi các thế lực chính trị ngoại bang. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; trong quan hệ phải nắm vững hai mặt đối tác – đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược.…

Read more

Bác bỏ luận điệu “Quốc hội Việt Nam nhận thức chưa chuẩn về pháp luật”

Trải qua 76 năm xây dựng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng phát triển về mọi mặt, hoàn thành tốt vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, thực hiện tốt các chức năng, đặc biệt là chức năng lập Hiến, lập pháp. Trong những năm gần đây, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, thể hiện rõ tính dân chủ và hiệu quả ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà vẫn còn những ý kiến trái chiều, một số người viện dẫn một số điểm khác biệt giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật của một số quốc gia khác, hoặc chỉ ra một số hạn chế của pháp luật để chỉ trích Quốc hội một cách thiếu khách quan: “Quốc hội nhận thức chưa chuẩn về pháp luật”, “việc xây dựng pháp luật không cần dựa vào các nguồn văn bản qui phạm pháp luật đã ban hành trước đó”, “chưa lắng nghe ý kiến các chuyên gia”.…

Read more

CẦN CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ THÂM ĐỘC CỦA PHƯƠNG NGUYỄN

Vừa qua, trên Blog “Danlambao” Phương Nguyễn có bài viết: “Dưới sự cai trị của xã hội đen, Việt Nam mãi nằm dưới đáy đói nghèo chẳng có gì lạ”, cho rằng Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng thuộc Chính phủ không biết làm gì dẫn đến lãnh đạo, điều hành đất nước như các băng đảng xã hội đen làm cho đất nước đói nghèo, lạc hậu. Thực tế, Phương Nguyễn đang cố tình xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng ở Việt Nam.

Thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu cơ quan Quốc hội Việt Nam do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội, thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo luật định. Từ Quốc hội khóa I (tháng 1 năm 1946) đến nay, trải qua hơn 75 năm hoạt động và qua 15 khóa Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam luôn giữ vai trò rất quan trọng, là đại diện của quốc gia.…

Read more

BỘ MẶT THẬT CỦA “CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP”

Vừa qua, trên trang boxitvn, Hà Nguyên có bài viết: “Những kêu gọi về công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ cộng sản”, cho rằng Bộ luật Lao động cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp ngoài công đoàn là phù hợp với Luật pháp quốc tế. Song, cộng sản Việt Nam lại cho rằng, các thế lực thù địch đang lợi dụng việc này nhằm tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, tiến tới thực hiện mưu đồ thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Vậy, thực hư câu chuyện công đoàn độc lập như thế nào?

Thứ nhất, theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.…

Read more

VIỆT NAM ĐÃ KIỂM SOÁT ĐƯỢC DỊCH COVID-19, TỪNG BƯỚC PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Vừa qua, trên “Baotiengdan” Đỗ Kim Thêm có bài viết: Thảm họa COVID -19 và tương lai nào cho Việt Nam, cho rằng trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này chính quyền và người dân Việt Nam không biết làm gì để chống dịch dẫn đến dịch bệnh bùng phát, hoành hành khắp nơi, mất khả năng kiểm soát, kinh tế suy sụp không còn khả năng phục hồi. Thực tế, Đỗ Kim Thêm đang cố tình xuyên tạc công tác chống dịch và phục hồi kinh tế ở Việt Nam.

Thứ nhất, theo thông báo của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 tính đến hết ngày  25/10/2021, cả nước đã ghi nhận khoảng 887.797 ca mắc, 804.484 người đã khỏi bệnh (đạt 91%) và 21.487 ca tử vong. Tính đến hết ngày 25/10/2021, cả nước đã tiêm được khoảng hơn 74 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 52.5 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine và 21.5 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine.…

Read more