Biến thiên tai thành nhân tai, bọn người xấu lộ rõ tâm địa ác

Những kẻ có tâm địa xấu luôn lợi dụng tình hình, tìm cách suy diễn các hậu quả do thiên tai thành nhân tai; biến hậu quả do thiên nhiên gây ra thành những vấn đề chính trị – xã hội phức tạp. Họ tìm đủ mọi cách nhằm quy chụp, trắng trợn đổ hết tội lỗi cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và quy kết đó là nguyên nhân chính. Họ kêu gào nào là do lãnh đạo thiếu đức nên thiên tai mới hành hoành dữ dội như vậy.

Read more

Lê Thị Công Nhân bán thân cho quỷ dữ, làm hại dân, hại nước

Càng ngày bộ mặt thật và những chiêu trò mưu hèn, kế bẩn của quái nữ Lê Thị Công Nhân càng được lộ diện và bị lật tẩy. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, với những hạng người như thị, cần công khai chỉ mặt, vạch tên, liệt vào phần tử quấy nhiễu, phản động và đưa ra để pháp luật nghiêm trị.

Read more

Về tăng cường quản lý phát triển xã hội gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Có thể khẳng định, so với nội dung các văn kiện của Đảng khoá XI trở về trước, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có sự phát triển mới, toàn diện cả lý luận lẫn thực tiễn về tăng cường quản lý phát triển xã hội gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội của đất nước ta trong tình hình, điều kiện mới. Việc xác định đúng tầm quan trọng và đánh giá chính xác những kết quả, hạn chế đã tạo sự đồng thuận xã hội, là động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Read more

Kền kền và cái xác thối của “Khối tự do, dân chủ 8406”

Cái được gọi là “Khối 8406” thực chất đó là một quái đản chính trị do những kẻ bịp bợm giả danh nhân sĩ, trí thức, ngông cuồng tự do, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam phải thực hiện yêu sách ngông cuồng, sặc mùi phản động, phản Đảng, hại dân của chúng.

Read more

Đào Tăng Dực kém đức, non tài, miệng rộng đến tai, chỉ nói sai, nhảm nhí

Xưa nay, người có tâm, có tầm, có tài tiến cử người hiền tài; kẻ ngu dốt tiến cử loại bất lương. Việc Đào Tăng Dực đề cử những “nhân sĩ” bất lương là vì ông ta cũng một phường với họ đang bịp bợm và “khinh thường sự thông minh của dân Việt”.

Read more

Tiến sĩ “ba láp tầm xàm” Vũ Duy Phú

Người có ăn, có học thì phải biết suy nghị, nói năng thận trọng, lễ nghĩa phân minh. Còn phàm là những kẻ được dân gian cho là “ba láp tầm xàm” đều là tuồng ăn nói hàm hồ, hành xử kiểu chợ búa, đầu tôm ngạnh cá, nên dù có hồ đồ như thế nào thì thiên hạ cũng đều bỏ qua, không thèm chấp nhặt.
Ấy thế mà thời nay, lại có kẻ “ba láp tầm xàm” Vũ Duy Phú giở trò xỏ xiên chính trị, mưu toan hại dân phá Đảng

Read more

Huy Vũ, cáo già cụt đuôi có nanh độc

Huy Vũ tuy tự nhận mình là con dân đất Tổ, và tự nhận mình là kẻ đã già nua vì có hơn tám mươi năm sống, được chứng kiến hơn 70 năm Cách mạng Việt Nam nhưng lại là một kẻ thoái giống, lạc loài để trở thành con cáo già trên đất khách.

Read more

Le Nguyen – kẻ hoang tưởng bệnh hoạn

Le Nguyen vẫn giữ thói quen coi thường các giá trị dân tộc, coi thường cái văn hóa nhân văn, nhân bản mà chí ít mỗi con người phải có đó là coi trọng cương thường, đạo lý. Cho nên, y vẫn hay lấy việc chửi bới, xúc phạm dân tộc, xúc phạm cộng đồng và xúc phạm danh dự cá nhân làm phương tiện kiếm sống.

Read more

Thương thay Nguyễn Văn Thạnh “ngựa non háu đá” đã sa vào bẫy sai lầm!

Đăng Văn
Thời gian vừa qua, Nguyễn Văn Thạnh ăn phải bùa ngải của các thế lực thù địch, nhào nặn ra cái gọi là “Hồ sơ vận động cho hướng tranh đấu bầu cử thật – hiền tài thật” để khuyên dạy, thức tỉnh dân ta!

Read more

Ý đồ đen kịt “bẻ đũa từng chiếc”

Đăng Văn

Xuyên suốt trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch là từ nói xấu, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân, với dân tộc, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Read more