SỰ ẤU TRĨ CỦA MẸ NẤM KHI CỐ TÌNH CHÍNH TRỊ HÓA VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Trên trang mạng tán phát bài viết của BLogger lấy bút danh Mẹ Nấm với tiêu đề “Hạn mặn ở ĐBSCL- Sự hủy diệt sức sống của miền Nam trù phú”. Nội dung bài viết lợi dụng vấn đề môi trường như hạn hán, ngập mặn đang diễn ra ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Bài viết của Mẹ Nấm không chỉ thể hiện sự ấu trĩ trong nhận thức về môi trường mà còn thể hiện rõ thái độ thù địch đáng phê phán khi Y cố tình chính trị hóa vấn đề này.

Trước hết, cần khẳng định rõ ràng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng giải quyết vấn đề môi trường, trong đó có vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn do nước biến dâng ở Đồng bằng sông Cửu Long.…

Read more

TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VIỆC MUA VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết của Trân Văn với nội dung xấu độc, phản đối, xuyên tạc việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trân Văn đã cố tình lợi dụng sự cố một số vụ tai nạn của máy bay SU trong bay huấn luyện, hay việc tăng cường trang bị, phương tiện cho Cảnh sát cơ động để xuyên tạc mục đích hiện đại hóa một số lực lượng Quân đội, Công an. Y đã trắng trợn bóp méo, vu khống rằng việc mua sắm đó là thiếu minh bạch, dựng chuyện, cho đó chỉ là sự lợi dụng “an ninh, quốc phòng” để biển thủ công quỹ, phung phí nội lực quốc gia và để tham nhũng mà thôi? Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm xuyên tạc chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội, Công an và các đồng chí lãnh đạo Quân đội, Công an, kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về việc sử dụng ngân sách quốc phòng, an ninh.…

Read more

THỦ ĐOẠN LƯƠN LẸO CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng (chantroimoimedia.com), Đỗ Ngà tung lên bài viết “Lật tẩy âm mưu trong 15 văn kiện bí mật”, nhằm xuyên tạc quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn chống phá của Đỗ Ngà là lợi dụng vấn đề quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ, kinh tế, quân sự, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với Trung Quốc để xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, gieo rắc tâm lý bán tin, bán nghi trong dư luận về các chương trình hợp tác giữa hai nước. Ở đây, thủ đoạn lươn lẹo của Đỗ Ngà là khai thác một số thông tin đã được đăng tải trên các trang báo điện tử trong nước, nhất là những thông tin nêu ra sự yếu kém, bất cập trong quản lý kinh tế, văn hóa, du lịch để bóp méo, xuyên tạc, quy chụp thành sự lệ thuộc, sự tuân theo chỉ đạo của Trung Quốc.…

Read more

PHÊ PHÁN “SỰ PHÊ PHÁN” CỦA ÔNG CỐNG

Ông Cống (Nguyễn Đình Cống) gọi quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Đảng là “quy trình tam phản”, tức là quy trình cán bộ mà các cấp ủy Đảng đang thực hiện phạm 3 điều: phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Trước đó ông Cống đã viết bài “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản”. Điều mà ông Cống muốn phản biện, thật ra là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Cống quy tất cả những hiện tượng cán bộ thoái hóa biến chất, sự cố môi trường, nợ công, tín dụng đen, mất trật tự, an toàn xã hội, xuống cấp đạo đức là do Đảng phạm sai lầm từ gốc, từ sự quá tin và kiên trì theo chủ nghĩa Mác – Lênin.

Xuyên chuỗi ý đồ ẩn chứa trong các bài viết của ông Cống là hành động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more

SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng, “chủ nghĩa Mác Lênin phạm những sai lầm ngay từ gốc, đem lại cho nhân loại lợi ít hại nhiều, kiên trì nó chỉ dẫn dân tộc đi sai đường”. Đây là sự sai lầm nối tiếp sai lầm về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm nối tiếp sai lầm của Nguyễn Đình Cống có nguyên nhân gốc từ trong nhận thức và thái độ, hành động cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về quan điểm chính trị, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin của Nguyễn Đình Cống thể hiện rõ thái độ thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của cách mạng và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Về phương pháp nhận thức, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin là phương pháp nhận thức phiến diện, siêu hình, phi lôgic và lịch sử, không khoa học.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ CỦA PHẠM VĂN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Trong những ngày này, toàn ngành giáo dục, các em học sinh, các phụ huynh và chính quyền các cấp ở các địa phương trên cả nước đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới với tất cả trách nhiệm, tình thương giành cho các em học sinh – người chủ tương lai của nước nhà. Trong suy nghĩ của mọi người, mọi nhà dù còn không ít những lo phiền về chuyện học đường những vẫn tin rằng, một năm học mới sẽ tiếp tục được đổi mới toàn diện, nền giáo dục nước nhà sẽ tiếp tục phát triển.

Tiếc thay, đi ngược với mong muốn của phần lớn những người trong cuộc, Phạm Văn, một Blogger lại tung lên trang mạng (Danlambao) một bài viết có tựa đề “Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay”. Nội dung bài viết nhìn nhận tiêu cực về nền giáo dục nước nhà, cho rằng Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay có tính chất sai lầm, mơ hồ, hoang tưởng, hỗn loạn, dối trá trong thảm trạng vô minh.…

Read more

SỰ ỒN ÀO ĐÁNG PHÊ PHÁN CỦA PHẠM TRẦN

Cuối tháng 6 năm 2019, Phạm Trần lại tung lên trang mạng danlambaovn.blogspot.com bài viết có tựa đề “Ồn ào như ong vỡ tổ”. Nội dung bài viết kích bác ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nói bừa rằng có vẻ vang gì mà “ồn ào như ong vỡ tổ” về ngày Báo chí gọi là cách mạng lần thức 94, xuyên tạc, phản đối Dự án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”, cho đó là sự bóp nghẹt báo chí, sự vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Có lẽ không ai còn xa lạ với Phạm Trần bởi những bài viết xuyên tạc, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. Bài viết nêu trên là sự phản đối, xuyên tạc chủ trương phát triển, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước.…

Read more

Hà Sĩ Phu vẫn loay hoay trong con đường tối

Ông Hà Sĩ Phu vốn là một trí thức cũng có tiếng tăm, nhưng rồi theo thời gian ông trở thành người tai tiếng, càng ngày càng chìm sâu trong con đường tối, bởi quan điểm và thái độ của ông đối với nền chính trị nước nhà.

Cách đây hơn 20 năm, năm 1988, ông cho in và loan truyền bài luận bút của mình với tựa đề “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Nội dung bài viết phủ nhận giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ xúy cho tư tưởng “đa nguyên, đa đảng”. Những năm đó, do sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu nên có một số nhân sĩ, trí thức ở Việt Nam nghe theo ông Hà Sĩ Phu, tán dương ông như một trong những người đi tiên phong của phong trào mà báo chí nước ngoài gọi là “đấu tranh vì dân chủ”.…

Read more

Báo hại dân

Có một trang mạng tự xưng danh là: (Danlambao), nhưng từ trước đến nay chưa khi nào và chưa có bất cứ một bài viết nào nói đến lợi ích, ý chí và nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân mà toàn tung lên những bài viết mang nội dung xấu độc hại dân, hại nước. Trang mạng (Danlambao) là nơi tập hợp và đang tải những bài viết phản nhân văn của những kẻ phản động như Thành Đỗ, Nguyên Thạch, Trung Nguyễn…chuyên tung lên trang mạng danlambao những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vài ngày trước, Thành Đỗ tung lên mạng (Danlambao) bài viết “Ngày tàn của đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài viết này lột tả đầy đủ bản chất của một kẻ chống cộng, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, chống lại chế độ, phủ nhận sạch trơn những thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được.…

Read more

Sự tàn tạ của đám tàn quân hại nước

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội (Danlambao) lại xuất hiện các bài viết của một nhóm người xưng danh là Cánh Dù lộng gió với giọng diệu rất hằn học, phản động. Nội dung các bài viết nhằm bôi nhọ, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ, phủ nhận Đại thắng Mùa xuân 1975, kích động hận thù, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng coi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà là cuộc xâm lược của cộng sản chống lại những người anh em cùng máu đỏ da vàng và cướp luôn miền Nam của họ. Theo lối suy nghĩ sằng bậy đó, chúng coi sự kiện 30/4/1975 là ngày quốc hận. Đám xưng danh Cánh Dù lộng gió là ai? Như chúng tự khai trong bài viết, chúng là những người đã từng trong quân ngũ, đội quân bại trận đã hoảng loạn, tan dã, mạnh ai lấy chạy trước và trong ngày 30/4/1975.…

Read more