Cực đoan, giáo điều là liều thuốc độc

Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Những cách hiểu phiến diện, máy móc, không thấy rõ sự đổi mới, phát triển là sai lầm về nhận thức. Từ sai lầm về nhận thức nếu không phê phán để thay đổi sẽ dẫn tới thoái hoá về tư tưởng chính trị, rơi vào biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị lợi dụng chống phá.

Read more

Sự hồ đồ của Nguyễn Tiến Trung

Trung nói Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết ơn dân, rồi lại nói Đảng bắt dân “ơn đảng”. Qua đó đủ thấy Trung như người ở một thế giới xa lạ nào đó mới tới Việt Nam. Rồi Trung mang chuyện nhà ra để nói xằng nói bậy. Đúng là chuyện từ nhà mà mang ra bàn dân thiên hạ để mà nói, nói cho bõ tức, nói xằng, nói bậy thì quả là đại hồ đồ ông Nguyễn Tiến Trung ạ. Câu chuyện của ông và gia đình ông nên dừng lại đi, nói ra chẳng bõ thiên hạ cười chê cho thì càng ê mặt.

Read more

Phê phán sự định kiến của Định Thiên về Phật giáo Việt Nam

Nhắc để Định Thiên hiểu rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Read more

Không thể xuyên tạc chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công khích các chuyến thăm hữu nghị tới Trung Quốc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng chính là những âm mưu, hành động đi ngược lại lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, là hành vi chống phá Đảng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước của nhân dân ta. Những hành vi đó cần phải bị phê phán, đấu tranh, bác bỏ.

Read more

Về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Đại hội XII của Đảng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng phát triển lớn để hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung quan điểm của Đại hội là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục và đào tạo.

Read more

Núp bóng chiêu bài yêu nước để chống phá bầu cử Quốc hội

Đã đến ngày nhân dân cả nước đi bầu cử, bỏ phiếu lựa chọn những người có tài, có đức, đại biểu cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của mình vào Hội đồng Nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khoá XIV. Các cuộc bầu cử Quốc hội là sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của đất nước, thu hút được sự tham gia đông nhất của các tầng lớp nhân dân. Mọi người tham gia bầu cử đều thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao của những người làm chủ nước nhà, có niềm tin sâu sắc về cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Read more

Bùi Tín càng ngày càng bội tín

Bùi Tín tuổi tác đã cao, thời gian sống xa tổ quốc đã dài, nên không những không thấy rõ sự đổi thay tốt đẹp của đất nước hàng ngày mà càng ngày Bùi Tín càng trở nên bội tín, thù địch chế độ, hại dân, hại nước khi ông ta vẫn cố tình lấy danh nghĩa vì dân chủ của nhân dân để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam

Read more

Phá nhân sự Đại hội XII của Đảng – một hành động thù địch ghê tởm

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết – dân chủ- kỷ cương- đổi mới”, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nguồn sức mạnh đã đưa Đại hội XII đến thành công rực rỡ như chúng ta đã thấy. Các âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội XII đã hoàn toàn thất bại.

Read more

Cảnh giác với các hoạt động phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với dân

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi hoạt động thù địch phá hoại mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo vệ sự thành công Đại hội XII của Đảng

Read more
432693total sites visits.