TỰ DO BÁO CHÍ PHẢI ĐẶT TRONG LUẬT ĐỊNH

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” có bài viết: “Việt Nam mà có tự do báo chí?: đừng có mơ!” của Nguyên Anh, đã đưa ra những luận điệu trái với nghĩa tự do của báo chí nhằm mục đích xuyên tạc nền báo chí xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận kết quả báo chí Việt Nam đã đạt được với dụng ý xấu, đòi bỏ sự kiểm duyệt, quản lý, định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên cần đấu tranh bác bỏ bởi lẽ:

Thứ nhất, sự tự do báo chí luôn đặt trong khuôn khổ của pháp luật, luật định. Báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ và hoạt động theo Luật báo chí. Tự do báo chí được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật và dù ở loại hình nào thì mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích gắn với nhiệm vụ, chức năng của nó.…

Read more

SỰ NHÌN NHẬN LỆCH LẠC CỦA PHẠM LÊ ĐOAN!

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, có bài viết: Nhân quyền là gì mà cần phải quan tâm?của Phạm Lê Đoan đã lợi dụng những đánh giá của Giáo sư Nguyễn Đăng Dung về bản Hiến pháp 2013 và một số hiện tượng riêng lẻ trong việc thực thi đảm bảo quyền con người, quyền công dân của chính quyền ở một số nơi để quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp những chủ trương về vấn đề này của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện sự nhìn nhận lệch lạc, thiếu khách quan về quyền con người ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Phạm Lê Đoan cố tình lờ đi quan điểm luôn xác định con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Quan điểm này được cụ thể hóa ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân quy định trong Hiến Pháp, các Văn kiện của Đảng và ở việc liên tục hoàn thiện cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, phát huy sự sáng tạo, sự đồng thuận tạo động lực phát triển đất nước, phát triển con người toàn diện.…

Read more

SỰ GIẢ CHÂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG!

Vừa qua, trên trang Boxitvn.com, có bài viết: Góp ý cho Đảng về nền tảng tư tưởngcủa Nguyễn Đình Cống đã lợi dụng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đưa ra những ý kiến trái với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận, đòi bỏ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng, nhân dân Việt Nam đang giữ gìn, nên cần bác bỏ và khẳng định trên một số khía cạnh sau:

Một là, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác cả về lý luận và thực tế cho thấy. Mặc dù, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển, có khả năng thỏa mãn ban đầu những nhu cầu của con người, song với phương thức sản xuất gắn với chế độ xã hội của nó chỉ có thể duy trì sự thịnh vượng đi kèm với sự tước đoạt thậm tệ về tư liệu sản xuất!

Read more

LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – GIÁ TRỊ CỦA NHÂN LOẠI TIẾN BỘ

Thời gian vừa qua, trên trang Baotiengdan.com, có bài viết: Sự phá sản của “Đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa”của Mạc Văn Trang với nội dung phủ nhận giá trị và thực tiễn xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, vì vậy cần đấu tranh bác bỏ.

Một là, Mạc Văn Trang đã không hiểu bản chất của xã hội được phản ánh qua lối sống. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, lối sống thuộc hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và do tồn tại xã hội quyết định. Lối sống phản ánh các hoạt động sống cơ bản của con người trong một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.…

Read more

VIỆT NAM ĐÃ LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC!

Độc lập, tự do, hạnh phúc luôn là mục tiêu và là sự lựa chọn của các quốc gia, dân tộc. Trải qua các cuộc kháng chiến giành, giữ và bảo vệ đất nước trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc! Vì vậy, dân tộc Việt Nam lựa chọn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc gắn liền với quốc hiệu, gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan và là mục tiêu của cách mạng Việt Nam! Thế nhưng, Nguyên Anh trong bài: “HẠNH PHÚC MỈA MAI” đăng trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm” vừa qua, lại gián tiếp phủ nhận và đòi thay đổi điều đó! Nguyên Anh và những kẻ như Y cần hiểu rằng:

Hạnh phúc là giá trị phổ cập mà nhân loại hướng tới và dân tộc Việt Nam lựa chọn đặt Hạnh phúc sau Độc lập, Tự do gắn liền với tên nước là đúng đắn.

Read more

QUAN ĐIỂM SAI LẦM VỀ LÀM BÁO ĐỘC LẬP CỦA TẤN THÀNH!

Báo chí Việt Nam luôn thể hiện đầy đủ vai trò, chức năng thông tin, ngôn luận như báo chí thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo giữ vững tính cách mạng, nguyên tắc, tự do dân chủ trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng, với góc nhìn thiển cận, Tấn Thành trong bài: “Làm báo độc lập là làm gì?” đăng trên Doithoaionline đã phản bác lại sự thật đó! Nguy hiểm hơn, Y còn đưa ra quan điểm sai lầm về làm báo độc lập và nhà báo độc lập! Thực chất Y cố tình cổ súy cho tính tự do vô chính phủ, tùy tiện và nhằm tách báo chí ra khỏi sự định hướng, quản lý của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Tấn Thành và những kẻ như Y cần phải hiểu rõ là:

Thứ nhất, chất lượng của báo chí không phụ thuộc vào việc làm báo độc lập như Tấn Thành quan niệm!

Read more

Sự kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên có sai phạm bị xử lý kỷ luật, Diễm Thi trong bài: “Bác sĩ ‘đánh rơi’ y đức vì thể chế?” đăng trên Rfavietnam.com đã cố tình xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phủ nhận sự quyết tâm, kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Hơn ai hết, khi đưa ra những nội dung trên Diễm Thi cần phải hiểu rõ là:

Thứ nhất, lãnh đạo Đảng, Nhà nước không dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên đã nhúng chàm dù ở cương vị nào! Nhận thức rõ tầm quan trọng và những ảnh hưởng to lớn trực tiếp của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với toàn xã hội, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện tốt công tác này.…

Read more

Thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam

Tiếng Việt là ngôn ngữ chuyển tải những thông điệp. Qua ngôn từ, những thông điệp đó biểu thị văn hóa, lối sống, ý chí của người Việt Nam trong mỗi hành động, việc làm. Thế nhưng, trái với sự chính xác, đúng đắn của những thông điệp ấy, Song Chi trong bài: “Thời bình nhưng vẫn giữ tư duy, ngôn ngữ thời chiến” đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu đã cố tình giật tít đánh lừa người đọc, hướng lái dư luận theo chiều suy nghĩ méo mó, tùy tiện của Y về sự tinh tế trong việc sử dụng tiếng Việt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam. Chúng ta có thể thấy, thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam rất chính xác, đúng đắn ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, tiếng Việt là ngôn ngữ thể hiện văn hóa, lối sống, cách ứng xử của người Việt Nam.

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP PHÙ HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

Lợi dụng báo chí đưa tin về dòng người dời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về quê sau dịch Covid-19, Jackhammer Nguyễn đã đăng tải bài: “Chế độ phản động, phồn vinh giả tạo, công nghiệp hóa đại bại!” trên Baotiengdan, nhằm xuyên tạc những chủ trương, giải pháp mới trong phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Đó là những thông tin sai lệch với thực tiễn đang diễn ra Việt Nam cần phải cảnh giác, đấu tranh loại bỏ. Bởi vì:

Thứ nhất, sau nỗ lực dập dịch, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng có những chủ trương, giải pháp mới, kịp thời chuyển hướng sang mục tiêu sống chung an toàn với dịch và phục hồi kinh tế, ổn định cuộc sống người dân. Đây là sự chuyển hướng mới trong tư duy, quan điểm chống dịch của Việt Nam, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân vừa ổn định cuộc sống của toàn xã hội.…

Read more

TINH THẦN CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực về kinh tế – xã hội trên khắp thế giới! Nhưng trong bài: “Quốc khánh, quốc tang” đăng trên Viettan, cho thấy Tân Phong cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng để phán xét về tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang triển khai, thể hiện ở:

Thứ nhất, quan niệm dịch là giặc và phương châm chống dịch với tinh thần như chống giặc. Sự tàn phá, mức độ nguy hiểm của đại dịch thời gian qua rất nghiêm trọng, nặng nề, được coi là vấn đề cấp bách nhất của các quốc gia, dân tộc, bởi sự đột biến nhanh chóng, không ngừng tạo ra các chủng mới làm tăng nguy cơ biến chứng và tử vong ở người bệnh, khiến diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao trên toàn cầu.…

Read more