CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ MÔI TRƯỜNG CHO THAM NHŨNG PHÁT TRIỂN!

Phủ nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang “rfavietnam”, RFA đã đăng tải bài viết: “Chế độ một đảng cầm quyền là “môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển””. Nội dung của bài viết chứa đựng những luận điểm hỗn tạp với dẫn chứng cho rằng “độc đảng” là môi trường thuận lợi cho tham nhũng và muốn chống được tham nhũng thì cần phải có “chế độ dân chủ đa đảng”. Những luận điểm của RFA là không đúng! Cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tham nhũng là căn bệnh bẩm sinh của quyền lực, có ở mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị. Lịch sử nhân loại đã cho thấy ở thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có tham nhũng và không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn.…

Read more

“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH VÀ PHỦ NHẬN CÔNG LAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Facebook: Hội những người cầm bút can đảm, bút danh Trường Chinh đã đăng tải bài viết: “Hồ Chí Minh: người yêu nước hay một tên cơ hội?” với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một người yêu nước! Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là động lực tinh thần lớn nhất giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để chỉ rõ hướng đi, con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đặt lên hàng đầu khí phách độc lập tự cường, hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì lợi ích cho dân tộc.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ VỀ NHÂN QUYỀN CỦA NGUYỄN NAM!

Lợi dụng nhân quyền là một “chiêu trò” đã cũ của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để xuyên tạc, phủ nhận những thành quả đã đạt được trong việc thực thi các quyền con người cũng như tính ưu việt của chế độ chính trị, hạ thấp hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mặc dù vấn đề này đã được Việt Nam chứng minh bằng thực tiễn bảo đảm đúng, phù hợp với công ước, điều ước quốc tế nhưng trên trang “Thongluan-rdp”, Nguyễn Nam đã cố tình “nhai lại” những luận điệu đó trong bài: “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trước giờ vẫn vậy”. Bởi vậy, cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, không thể áp đặt nhân quyền theo khuôn mẫu của một quốc gia này đối với một quốc gia khác.

Read more

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Lợi dụng việc Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm tham nhũng, tiêu cực, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết với nội dung cố tình thổi phồng, bóp méo và phủ nhận những thành quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín của Đảng, Chính phủ Việt Nam và hướng lái dư luận xã hội theo suy diễn lệch lạc của chúng. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quyết tâm và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua.

Quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở mục tiêu, phương châm chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Read more

KHÔNG THỂ PHÁ VỠ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM

Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm luật pháp, trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do, RFA đã đăng tải bài viết: “Đất nước sau song sắt”. Thực chất của bài viết vẫn là sự cố tình công kích, bình luận sai lệch hòng làm thay đổi bản chất, giá trị luật pháp và sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước Việt Nam. Do đó, cần đấu tranh và khẳng định vấn đề như sau:

Thứ nhất, mọi quốc gia trên thế giới đều quản lý xã hội và xử lý các cá nhân phạm tội bằng pháp luật. Nhà nước xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, buộc tất cả mọi người trong xã hội đó có nghĩa vụ chấp hành, tuân thủ và nếu ai vi phạm thì phải chịu các biện pháp xử lý.…

Read more

Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Nói xấu, hạ bệ nguyên thủ, lãnh tụ Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam đã trở thành một nghề của các thế lực phản động, thù địch – những kẻ ngoài cuộc, ngồi rỗi, “thích hóng, chõ” nhằm mục đích gây rối, phá hoại uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nguyên Anh là một kẻ như vậy! Trên trang “Quyenduocbiet”, Y đã đăng tải bài viết chứa đựng những lời lẽ miệt thị, không những phủ nhận công lao, mà còn cố tình hạ thấp, bôi nhọ hình ảnh, uy tín của Bác Hồ. Bởi vậy, cần đấu tranh tren cơ sở khẳng định vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhân dân Việt Nam tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác, là thể hiện sự tri ân, đúng với đạo lý của truyền thống văn hóa của dân tộc. Tôn vinh, đề cao đạo đức, phẩm chất văn hóa của người có công, các anh hùng dân tộc là truyền thống của hầu hết các dân tộc trên thế giới, từ cổ đại cho đến hiện nay.…

Read more

Vạch trần sự xuyên tạc về “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của Hoàng Lan Mộc Châu

Trái ngược với việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đang quyết liệt hành động đề ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, trên trang “Vietnamthoibao”, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết: “Nguyễn Tất Thành ông tổ tự chuyển hóa, tự diễn biến” với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xuyên tạc chủ trương phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Hoàng Lan Mộc Châu đã đánh tráo khái niệm khi mô tả quá trình đi tìm được cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách thuần túy, “tự nhiên”.…

Read more

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước và thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam

Lợi dụng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet. com” có bài viết: “Chuyến công du thảm hại” của Nguyên Anh, không những đã phủ nhận kết quả chuyến thăm, mà sâu xa hơn, còn thể hiện sự suy diễn cá nhân của Y, cố tình hạ thấp sự phát triển lớn mạnh, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Nội dung trong bài viết, chứa đựng những lời lẽ miệt thị, chế giễu hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, kích động mâu thuẫn quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, nên cần đấu tranh bác bỏ và khẳng định vấn đề sau:

Thứ nhất, ngoại giao hữu nghị, củng cố niềm tin chính trị là mục đích chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc.

Read more

Bác bỏ luận điệu phản động của Lê Vĩnh Triển!

Mới đây, trên trang “Nghiencuuquocte. Org”, có bài viết: “Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến” của Lê Vĩnh Triển, đã đưa ra yêu sách đòi Đảng, Nhà nước Việt Nam “phải” tiến hành đa đảng. Thực chất của bài viết thể hiện thủ đoạn núp bóng “hòa giải” quan hệ giữa Đảng cộng sản và những kẻ mạo danh dân chủ để kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Bởi vậy, cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ ở những vấn đề sau:

Một là, luận điệu “hòa giải” của Lê Vĩnh Triển thực chất chỉ là sự lừa dối, mị dân! Lê Vĩnh Triển cho rằng, mối quan hệ đối lập giữa Đảng Cộng sản với những kẻ chống cộng chỉ là do sự hiểu lầm và cực đoan thái độ của mỗi bên. Vì vậy, theo lý lẽ Y đã phân tích thì hai bên chỉ cần ngồi lại, “tĩnh tâm” suy nghĩ để thấu hiểu nhau và “nhường nhịn” lẫn nhau là có thể thống nhất, đi chung một con thuyền cùng xây dựng đất nước.…

Read more