Không thể phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những thành quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là không thể phủ nhận. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động lại phớt lờ sự thật ấy. Mới đây, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Tham nhũng thắng lớn, đảng thua to” trên trang “Baotiengdan. com”, nhằm phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với tâm địa thâm thù, Phạm Trần đã hồ đồ quy kết rằng: “Sau hơn 10 năm thi hành đủ biện pháp mà tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên vẫn gia tăng khiến đảng nhức nhối”; “chủ trương “xây dựng, chỉnh đốn đảng”, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền khóa đảng XI năm 2011 đã hoàn toàn thất bại”.…

Read more

Những luận điệu lật lọng tinh quái của Trần Văn

Lợi dụng việc xét xử 54 bị cáo trong vụ án tổ chức những “chuyến bay giải cứu”, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đưa ra nhiều bài viết với nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Mới đây, Trần Văn đã đăng tải bài viết “Từ ‘chuyến bay giải cứu’, nhìn lại ‘chống phá’ và ‘thủ đoạn’” trên trang Voatiengviet.com, với những luận điệu lật lọng tinh quái nhằm phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Với óc thâm thù và những lập luận xảo trá về những tình tiết trong quá trình điều tra, xét xử vụ án tổ chức những “chuyến bay giải cứu”, Trần Văn đã quy kết rằng: “Công cuộc phòng chống tham nhũng đã được triển khai vài thập niên nhưng kết quả chỉ là những đại án mà sự táo tợn, mức độ càn rỡ càng ngày càng trầm trọng”; thể chế ở Việt Nam “đã, đang góp phần tạo ra bị cáo của hàng loạt đại án tham nhũng”.…

Read more

Đập tan luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Song, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 hằng năm, các thế lực thù địch với nhiều chiêu trò tinh vi và thâm hiểm đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc ta.

Cần nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thời gian qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video clip, tổ chức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc, phủ nhận thành quả và giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bằng “cái nhìn mới” gây sự chú ý của người đọc, người nghe và người xem.…

Read more

Phản bác những luận điệu xuyên tạc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch bằng nhiều chiêu trò tinh vi, xảo quyệt và thâm độc đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp giá trị của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cần nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp giá trị của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Read more

Phản bác luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Tuy nhiên, lợi dụng những yếu kém, hạn chế của một số doanh nghiệp nhà nước, các thế lực thù địch đã đưa ra nhiều luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, đồng thời tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân.

Với chiêu trò núp bóng danh nghĩa “chuyên gia kinh tế”, “doanh nhân thành đạt”, “đại diện hợp pháp”… của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các thế lực thù địch đã quy chụp rằng: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo sẽ thủ tiêu cạnh tranh, phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế khác”; “cần giải thể các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước vì sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn”; “thành quả đạt được của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua không phải do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, mà do kinh tế tư nhân”; “Việt Nam cần phải tư nhân hóa nền kinh tế”,… Mục đích của những luận điệu này nhằm tạo ra tâm lý hoài nghi, gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more

Đập tan luận điệu xuyên tạc quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam của Nguyên Anh

Nhiều năm qua, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước ta đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm. Mới đây, Nguyên Anh đã đăng tải bài viết “Đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị Việt Nam” trên trang “Quyenduocbiet”, nhằm xuyên tạc quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.

 Với mưu đồ chính trị đen tối, Nguyên Anh đã xuyên tạc, bịa đặt, vu khống Đảng “giả mù, giả điếc”, “làm ra những điều luật ngăn cấm người dân được nói”, “tước đi cái quyền được nói của công dân”, “vi phạm quyền tự do cơ bản của người dân Việt Nam”. Những luận điệu thâm hiểm này trong bài viết của Nguyên Anh không có mục đích nào khác là nhằm xuyên tạc quyền tự do ngôn luận của công dân, bôi xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành quả tốt đẹp của công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam của Quang Nguyên

Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền và bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng xuyên tạc rằng: chế độ chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, chuyên quyền, mất dân chủ, cản trở sự phát triển của đất nước. Mới đây, Quang Nguyên đã đăng tải bài viết “Độc đảng cai trị không thể tạo nên một hệ thống chính trị trong sạch”, nhằm xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Quang Nguyên đã bóp méo, suy diễn một cách vô căn cứ khi cho rằng: “Đảng cầm quyền có độc quyền về quyền lực và có thể đàn áp phe đối lập”; “độc đảng thường dẫn đến chủ nghĩa độc đoán và đàn áp bất đồng chính kiến, dẫn đến vi phạm nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ”.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò “bình mới, rượu cũ” chống phá Quân đội của Nguyễn Lộc Yên

Lợi dụng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức “diễn” lại những chiêu trò xuyên tạc quen thuộc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây, với chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, Nguyễn Lộc Yên đã đăng tải bài viết “Minh định nhiệm vụ và danh xưng Quân đội Việt Nam hiện nay” trên trang Baoquocdan.org, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội.

Với luận điệu cũ rích, Nguyễn Lộc Yên cố gượng gạo rêu rao rằng: “Nếu “Quân đội nhân dân Việt Nam” phục vụ cho quốc gia thực sự, sẽ tuyệt đối không thể làm công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là không thể tuân thủ theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam!.”;

Read more

Không thể xuyên tạc giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết chống phá Đảng, Nhà nước. Bằng thủ đoạn “mượn gió bẻ măng”, Viettusaigon đã đăng tải bài viết “Nghề nhà giáo với hành trang chế độ” trên trang “Rfavietnam”, nhằm xuyên tạc giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với bản chất phản động, Viettusaigon đã trắng trợn xuyên tạc rằng, chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam “chỉ ưu tiên và trọng dụng kẻ gian, lươn lẹo và dám đạp bỏ bất kì sự tử tế nào còn sót lại”; “cái cơ chế này không chừa một ai, và đặc biệt, nó như ngọn lửa liếm sạch mọi giá trị nhân văn, mọi giá trị nhân bản còn sót lại đâu đó trong nhân quần”.…

Read more

Không thể xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” vì hòa bình, tự vệ của Việt Nam

Chủ trương, quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về củng cố quốc phòng, an ninh với mục đích là vì hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Mới đây, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “An ninh – quốc phòng cũng diễn biến” trên trang Doithoaionline.com nhằm mục đích xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” vì hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Phạm Trần đã suy diễn rằng, nguyên nhân của những quan điểm sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực quốc phòng là do “Việt Nam thời Cộng sản bây giờ “không có đồng minh quân sự””; do “chính sách 4 “không”.…

Read more