Vu cáo trắng trợn – một kẻ “lì lợm” chống Đảng

Người đọc có quyền nghi ngờ và tự đặt câu hỏi: Không hiểu những kẻ như VietTuSaiGon đã làm được gì đóng góp cho dân, cho nước ? hay chỉ ngồi lê, mách lẻo, gây hại, thậm chí phản bội lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc? Read more

Vẫn luận điệu nhảm nhí, phản động!

Nguyễn Trung “đề nghị Ban lãnh đạo mới của Đảng nhiệm kỳ khóa XII huy động trí tuệ trong Đảng và cả nước làm rõ câu hỏi: “Thừa nhận Đại hội XII là thất bại chung của cả nước, một thất bại của Việt Nam” là một luận điệu cực kỳ phản động. Chưa cần phải huy động trí tuệ của toàn Đảng, của cả nước thì mỗi người đọc bài viết này đã có thể trả lời được ngay rằng: Đó là một luận điệu cực kỳ phản động! Read more