ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU TRƠ TRẼN “LIÊN MINH QUÂN SỰ MỸ – NHẬT – PHI VÀ SỰ CÔ ĐƠN NGUY HIỂM CỦA VIỆT NAM”

Một trong các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới trong tháng 4 năm 2024 vừa qua chính là sự kiện ngày 11/4/2024 diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước Mỹ – Nhật Bản – Philippines. Hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về hợp tác giữa các bên liên quan, trong đó có vấn đề về liên minh quân sự giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines.

Bình luận về sự kiện này, trên trang mạng “quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã đăng bài viết tựa đề “Liên minh quân sự Mỹ – Nhật – Phi và sự cô đơn nguy hiểm của Việt Nam”. Bài viết, viện cớ sự liên minh quân sự giữa ba nước Mỹ, Nhật, Philippines để phê phán chủ trương không tham gia liên minh quân sự của Việt Nam là “sự cô đơn nguy hiểm”.

Read more

VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG CỦA TRẦN GIA PHỤNG

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Trần Gia Phụng đã đăng bài viết tựa đề “Đảng Cộng sản và Đảng Lao động” với nội dung mang tính xuyên tạc quá trình cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong hoạt động thành lập Đảng. Mục đích cuối cùng là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng khi quy kết rằng: “Cộng sản hay Lao động, hay tên gì đi nữa, mà vẫn theo chủ nghĩa cộng sản thì cũng thế mà thôi”, rằng “chủ nghĩa cộng sản là tội ác nhân loại” thì Đảng Cộng sản Việt Nam “còn gì mà bám víu”…Đây chính là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, là sự xuyên tạc, suy diễn mang ý đồ xấu, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Mới đây, trên nhiều trang mạng phản động, Nguyễn Huyền đã đăng bài viết “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và những lỗ hổng” với nội dung xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tác giả đã suy diễn rằng, có nhiều “lỗ hổng” trong thực hiện nguyên tắc này trên thực tế như: “cá nhân người đứng đầu hoặc nhóm thiểu số quyền lực lấn át tập thể”, rằng việc thảo luận, biểu quyết trong Đảng chỉ là “theo ý định có sẵn”“những ý kiến thuộc về thiểu số sẽ bị loại bỏ hoặc ngăn chặn” … Đây là những lập luận phi khoa học, phi thực tiễn, mang ý đồ chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần thấy rằng:

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức.…

Read more

Sự bịa đặt trắng trợn và “cái đuôi Cáo” của Hoàng Lan Mộc Châu

Mới đây, trên trang mạng “Vietnamthoibao”, Hoàng Lan Mộc Châu (HLMC) đã đăng bài viết tựa đề “Việt Nam trị hay loạn?”. Từ đầu đến cuối bài viết là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật tình hình Việt Nam.

Bằng những lập luận phi thực tiễn, phi khoa học HLMC cho rằng: “Việt Nam được xem là Trị thì không đủ, mà Loạn thì có thừa”;  “Việt Nam đang trải qua thời kỳ bất ổn, rối loạn”! và HLMC “khuyên” Việt Nam cần đi theo mô hình chính trị đa đảng, bởi “Chính trị đa đảng là một phần của “trị”” rằng nó là “nơi quyền lực xuất phát từ ý chí của nhân dân” và có thể “giúp kiểm soát quyền lực”. Đến đây, “cái đuôi Cáo” nham hiểm, xảo trá của HLMC cũng lộ ra!

Phải khẳng định rằng, đây là những nhận định thiếu khách quan, không đúng sự thật, cố tình xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp uy tín, vị thế của Việt Nam.…

Read more