Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Trong đó, nổi bật có bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió với tiêu đề: “Công việc của sư đoàn chính quy AK47” trên website danlambaovn.blogspot.com.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Fiofox, Youtube và Facebook.… Đọc tiếp

Read more

Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Mới đây, Mai Thanh Truyết có bài viết “Đấu tranh thay đổi hay thay thế chế độ CSVN”. Ông ta đề cập đến một vấn đề nhức nhối, mâu thuẫn, không thể giải quyết của các đảng phái hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam và vì sao các thế lực thù địch chưa thể thay đổi chế độ Cộng sản ở Việt Nam với cách nhìn chủ quan của kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, không hiểu gì về đất nước, con người Việt Nam. Trước hết, cần khẳng định ngay rằng: các người không bao giờ có thể làm được cái điều mà các người đang “lao tâm khổ tứ” hòng “thay đổi” hay “thay thế” chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bởi vì:

1. Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và lòng tin của nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam, không một thế lực nào phủ nhận, xuyên tạc.Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc

Mới đây, trên mạng “lề trái” có đăng bài viết “khi chính quyền cộng sản làm từ thiện” của Bùi Tín. Những nội dung ông ta đề cập trong bài viết không có gì mới mẻ, tất cả đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin từ lâu, như: tình hình thiên tai ở miền trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng song Cửu Long, cá chết ở miền Trung… cái mà tôi quan tâm chính là thái độ, cách bình luận, đánh giá của ông có gì đó gò ép, gượng gạo.

Ông luôn có cái nhìn thiếu khách quan, thiếu trung thực nên mới đưa ra cách nhìn nhận và bình luận sai lệch như vậy; cũng có thể do thiếu thông tin mà cũng có thể do thiếu một cái tâm sáng, nên ông đã không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra những nội dung ông ta viết: Ông ta cho rằng “các thiên tai”… “bão quét, lụt lội, lũ to” … “đồng bằng sông Cửu Long khô hạn” đều liên quan đến Đảng cộng sản Việt Nam”, lẽ nào ông ta lại không biết thiên tai là quy luật của tự nhiên, có quốc gia nào mà không phải đối chọi với chúng?… Đọc tiếp

Read more

Thêm một tội ác của Phạm Trần

Lợi dụng các trang mạng xã hội, những phần tử chống đối, cơ hội, bất mãn đã đăng, tải các bài viết, xuyên tạc bản chất và tính hợp lý, tiến bộ của dự thảo Luật về Hội. Trong bài “Lập hội cho dân hay cho Đảng” của Phạm Trần. Y đã chắp ghép, xuyên tạc một cách thô thiển, cơ học các cụm từ trong dự thảo.

Toàn bộ nội dung của Dự thảo quy định hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nhưng với nhận thức mơ hồ, ý đồ đen tối Phạm Trần lại cho rằng: “Quy định này là để Nhà nước nắm đầu Hội và người đứng đầu của Hội”. Y không hiểu hoặc cố tình không hiểu, Hội là hội tự nguyện của công dân, không ai có quyền “Cản trở, ép buộc, can thiệp vào việc thành lập, tổ chức, hoạt động hội trái quy định của pháp luật” như khoản 1, Điều 8 dự thảo luật cũng đã quy định; để đảm bảo Hội hoạt động tự nguyện, tự quản nhưng không trái quy tắc đạo đức xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cộng đồng, tổ chức, cá nhân; gây hại đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền con người, quyền công dân thì Hội phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch đó là điều hiển nhiên mà bất kỳ công dân của một quốc gia nào cũng phải chấp hành.… Đọc tiếp

Read more

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – một thành tố quan trọng trong chủ đề Đại hội XII của Đảng

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, nội dung Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được trình bày thành mục riêng (Mục XII). Đây là cách trình bày mới so với các văn kiện Đại hội trước đây của Đảng. Với cách trình bày thành một nội dung độc lập, một thành tố quan trọng trong Báo cáo chính trị đã thể hiện: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới được Đảng ta nhận thức và nâng lên tầm cao mới, khẳng định vị trí, vai trò, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo chính trị khẳng định: “Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.… Đọc tiếp

Read more
1947845total sites visits.