Sự ngụy biện, xuyên tạc của Cánh dù lộng gió

Sự xuyên tạc phản động của “Cánh dù lộng gió” dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu chăng nữa cũng không che mắt được nhân dân Việt Nam, không thể đổi trắng thay đen được. Đối với toàn thể dân tộc Việt Nam luôn luôn khẳng định, chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam giai đoạn 1955 – 1975 là ngụy quyền tay sai, bù nhìn do đế quốc Mỹ dựng lên; Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn vì lợi ích của nhân dân, luôn coi chủ quyền đất đai, biển đảo là bất khả xâm phạm, không gì mua chuộc và đánh đổi được./.

Read more

Ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á ra đời. Đây là sự kiện được cả thế giới ghi nhận và ca ngợi, nhưng Trần Gia Phụng đã đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật, tìm mọi lời lẽ vô căn cứ để mỉa mai, xuyên tạc ý nghĩa lớn lao của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945; cố ý bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm này cho thấy ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng.

Read more

Vạch rõ mưu mô thâm độc, phản động của Trân Văn

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Trân Văn đã quy chụp cho một số cán bộ “ăn nói càn rỡ, dối trá”, qua đó bôi nhọ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta. Nhưng thủ đoạn này của Trân Văn không những không lừa phỉnh được những người Việt Nam chân chính, không hạ thấp được uy tín của đội ngũ cán bộ đảng, nhà nước Việt Nam, mà còn chứng tỏ Trân Văn đích thực là kẻ lường gạt, đặt điều, miễn sao đạt được mục đích chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Read more

Suy diễn xuyên tạc, bịa đặt của Tô Văn Trường

Vì lẽ đó, Tô Văn Trường dù có cố tình bình luận những sự kiện đã xảy ra một cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn, thì cũng không thể làm lung lạc được tấm lòng son sắt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Và càng chống phá Đảng, Nhà nước, Tô Văn Trường càng đi ngược lại với xu thế của thời đại, càng chứng tỏ mình là một kẻ hại dân, hại nước mà thôi.

Read more

Sự vu khống, bịa đặt của Bà Đầm Xòe

Trong xã hội ngày nay có nhiều kiểu người, nhưng kiểu người mượn danh đấu tranh dân chủ như Bà Đầm Xòe thì chỉ có một. Đó là, lợi dụng sự kiện xảy ra ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Đồng Tâm, Mỹ Đức, Bà Đầm Xòe dùng những từ ngữ chợ búa của kẻ côn đồ, kêu gọi “những người cơ bắp”, thích đánh đấm chân tay sẵn sàng bảo vệ người “đấu tranh dân chủ”. Bà Đầm Xòe cũng vu khống, bịa đặt khi cho rằng, chính quyền, công an là “bảo kê”, “xã hội đen”.

Read more

Vạch mặt sự vu khống, xuyên tạc của Phạm Trần

Càng thêm bớt, cóp nhặt, làm sai lệch thông tin nhằm vu khống, xuyên tạc các quan điểm, chủ trương của Đảng trong đối thoại, trao đổi với dân, trong ngoại giao với láng giềng càng thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của Phạm Trần.

Read more

Để góp phần phát triển xanh và bền vững

Đại hội XII của Đảng tiếp tục đưa ra quan điểm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều nội dung mới. Đảng đã đánh giá sát, trúng, chân thực thực trạng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ trước. Đảng khẳng định: “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực” và đây là một trong những thành quả quan trọng thể hiện nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đảng đã thẳng thắn thừa nhận: ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn bất cập.

Read more

Cả tâm và tuệ của Bùi Quang Vơm đen tối thì lời nói vừa dại vừa ngu

Bùi Quang Vơm cố tình cắt xén, cóp nhặt tư liệu, rồi nhào lặn, thêm mắm, thêm muối nhằm đưa ra những thông tin sai lệch, bịa đặt để vu cáo Đảng “vi Hiến”. Sự vu cáo này không những đi ngược lại với quyền và lợi ích chính đáng của người dân Việt Nam, mà còn vạch rõ hơn bản chất phản động của Bùi Quang Vơm.

Read more

Đừng múa rối, làm hề, hỡi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam!

Những lời lẽ xuyên tạc, quy chụp không có căn cứ về quyền bầu cử quốc hội ở Việt Nam của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” chỉ càng bộc lộ rõ thêm bản chất thù địch, phản động của Hội, cho nên sẽ chẳng người dân Việt Nam nào tin và ủng hộ. Tóm lại, “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” có thọc gậy, thì bánh xe chân lý vẫn cứ chạy và cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn sẽ thành công tốt đẹp

Read more

Đã giấu mình, núp bóng sao dám bàn “nhục”, “vinh”

Viettusaigon dù biết hay cố tình không biết, chữ “vinh”, chữ “nhục”, thì trước khi áp đặt cho người khác hai chữ này hãy tự xem lại bản thân mình. Những hành động xấu như viết bài xằng bậy, gán ghép lung tung nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của Viettusaigon sẽ không bao giờ đạt được mục đích và chỉ là nỗi “nhục” của hắn mà thôi.

Read more
1530324total sites visits.