Lộ rõ bộ mặt phản động của Nguyễn Văn Đài khi bàn về dân chủ ở Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Nguyễn Văn Đài trong bài viết đăng trên mạng xã hội “Nhân sự chủ chốt: Hội nghị Trung ương 15 quyết – Đại hội 13 bù nhìn” đã xuyên tạc bản chất của dân chủ ở nước ta, cho rằng Đảng ta quyết định hết mọi việc, “độc tài” với cả Nhân dân và đảng viên. Luận điệu này đã phơi bày bộ mặt phản động của y khi đưa ra thứ dân chủ ở “trên trời”.

Một là, nhân sự để bầu làm lãnh đạo ở quốc gia nào cũng đều do các đảng ở nước đó giới thiệu

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhân sự của các đảng phái chính trị đều là chuyện nội bộ của họ.…

Read more

SỰ TRÁO TRỞ, LẬT LỌNG CỦA TRẦN VĂN CHÁNH KHI BÀN VỀ TRÍ, KHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT

“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là khẩu hiệu của phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỷ XX. Đến nay, tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị, cần nhận thức và thực hiện cho phù hợp. Tuy nhiên, những “trí thức rởm”, trở cờ và các thế lực thù địch lại bỉ ổi, làm sai lệch tư tưởng tiến bộ này của tiền nhân. Trần Văn Chánh với bài viết: “Hiện trạng dân trí, quan trí và dân khí của người Việt” đăng trên mạng xã hội là một trong số đó. Trong bài viết, Y đã bộc lộ là một kẻ tráo trở, lật lọng cả khi đánh giá hiện trạng lẫn đề xuất phương hướng về trí, khí của người Việt “để đất nước Việt Nam trở nên hùng cường có thể sánh vai cùng các bè bạn năm châu trên thế giới”.…

Read more

CÓ TỒN TẠI NỀN BÁO CHÍ ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG BỊ NHÀ NƯỚC CHI PHỐI?

Lợi dụng quyền tự do báo chí, ngôn luận để chống phá cách mạng nước ta là một trong những hoạt động thường xuyên của các thế lực thù địch, luôn được các “nhà báo”, “trí thức” trở cờ, bất mãn sử dụng để xuyên tạc sự thật công cuộc đổi mới nói chung, nền báo chí cách mạng nói riêng ở nước ta. Vừa qua, Thục Quyên trong bài viết trên mạng xã hội: “Không bỏ quên và không hy sinh nhân quyền cho thương mại” đã viện dẫn vô căn cứ những “phát ngôn” của Dân biểu Đức Renate Kunast về việc tự do ngôn luận, nhân quyền, ủng hộ “nhà báo” Phạm Chí Dũng để xuyên tạc nền báo chí cách mạng và đưa ra đòi hỏi phi lý, xây dựng “nền báo chí độc lập và không bị nhà nước chi phối”.

Một là, chẳng có nền báo chí nào không chịu sự quản lý của nhà nước

Báo chí là một tổ chức chính trị – xã hội, có vai trò quan trọng của mỗi quốc gia, luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự quản lý của Nhà nước.…

Read more

SỰ THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ “GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2020”

Vừa qua, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã tổ chức trao “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2020” cho “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” và hai “Tù nhân lương tâm” Nguyễn Năng Tĩnh và Nguyễn Văn Hóa. Nhân sự kiện này, Nguyễn Hữu Vinh đã viết bài đăng trên mạng xã hội với tựa đề “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được tặng Giải thưởng nhân quyền 2020”. Trong bài viết, Y đã tung hô cái tổ chức và hai cá nhân được trao giải là những “tấm gương đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ Việt Nam”, đồng thời vẽ ra “những âm mưu hèn hạ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tiếng nói tự do dân chủ của người dân Việt Nam”. Đây là những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, là âm mưu thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch về tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM NĂM 2020

Xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam là một trong những hoạt động thường xuyên của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Năm 2020, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở Việt Nam có sự ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn xuyên tạc thực tiễn này. Trần Phương với bài viết đăng trên mạng xã hội: “10 vấn đề tôn giáo năm 2020 mà chính quyền không muốn bạn biết” là một trong số đó. Với những dẫn chứng rời rạc, sai sự thật, bản chất và mục đích của y và đồng bọn là xuyên tạc: không có tự do tôn giáo ở Việt Nam và sự can thiệp của chính quyền.

Thứ nhất, các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động đúng pháp luật, có những đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Điều 21, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016: Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện: Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Có hiến chương theo quy định…, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương ….…

Read more

KHÔNG TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ THAY THẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi thành lập các đảng mới để thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Một trong số đó là Ngụy Hữu Tâm, y đã đăng trên mạng xã hội bài viết “Suy nghĩ những ngày đầu tháng Mười năm 2020”. Trong bài viết, Ngụy Hữu Tâm đã nhận định sai lệch, định kiến về tình hình chính trị thế giới, xuyên tạc thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, kêu gọi: “Tổng Công đoàn Việt Nam hay Hội Phụ nữ Việt Nam, hay thậm chí Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, cánh tay phải của Đảng, tuyên bố tự tách ra một đảng mới với cương lĩnh mới, không mang cái danh hiệu chủ nghĩa Mác Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh giả cầy nữa”.…

Read more

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU ĐÒI XÓA BỎ NỀN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bên cạnh những đóng góp tâm huyết xây dựng nền giáo dục nước nhà, vẫn còn những kẻ xuyên tạc, lợi dụng yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo dục để vu khống, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Một trong số đó là VietTuSaiGon, vừa qua, y đã đăng bài “Một thứ tư duy cần đục bỏ” trên trang mạng xã hội. Bài viết đã “nhìn” nền giáo dục theo 4 góc phiến diện: lịch sử, đạo đức, xã hội học và chính trị một cách hằn học, định kiến và kêu gọi “tư duy cần đục bỏ” là xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa – “khối u quá khủng khiếp” của giáo dục ở Việt Nam.…

Read more

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI ĐẠI HỘI TIÊU BIỂU, MẪU MỰC

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tập trung thảo luận,  bày tỏ sự nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động xây dựng quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Đại hội đã lựa chọn bầu 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết cùng 18 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.…

Read more

Lý do gì để đấu tranh, bảo vệ 29 “nạn nhân” trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm?

Trong những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến phiên tòa xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đa số người dân bày tỏ sự đồng tình, nội dung xét xử đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, sự khoan hồng và tính nhân văn khi xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy vậy, có những kẻ lại xuyên tạc, bóp méo sự thật bản chất của vụ án. Nguyệt Quỳnh (Boxit VN) trong bài “Hiệp sĩ và phiên tòa ngày 7 tháng 9” đã coi 29 bị cáo là những “nạn nhân” của “cái hoang dã của pháp luật sau 90 năm”. Từ đó, chúng kêu gọi mọi người hãy hành động như những “hiệp sĩ” đấu tranh, bảo vệ 29 “nạn nhân” này để “cùng nhau chặn đứng cái ác và không cho phép kẻ ác tiếp tục đem cái hoang dã của những tòa án ngoài cánh đồng vào dinh thự”.…

Read more

Không thể xuyên tạc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ở Việt Nam

Trong thời gian qua, công cuộc phòng, chống dịch Covid của Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công đó là có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và mọi người dân, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trước vận mệnh của dân tộc. Điều này không phải bây giờ mới thể hiện mà là bài học xuyên suốt trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cội nguồn của những thành công.

Vậy mà, có những kẻ lại rêu rao, vu khống, xuyên tạc mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân. Điển hình là Thái Hạo (Boxit VN) trong bài “Những đứt gãy trong xã hội Việt Nam” ngày 15 tháng 8 năm 2020 đã cho rằng “Những đứt gãy trong mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân: Dường như mối bất đồng, bất hòa giữa nhân dân và nhà cầm quyền càng ngày càng lớn; niềm tin giảm sút, bất mãn gia tăng; chống đối ngày càng nhiều”.…

Read more